Været som varQuines, San Luis (Argentina)

Villa Dolores Aero. målestasjon: 569 m.o.h, 70,0 km fra punktet Quines

Gjennomsnittlig temperatur per måned

Forklaring til grafen.

Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her

Kilde: WMO
Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatur
Måneder Normal Varmest Kaldest
Januar 24,9° 32,3° 18,0°
Februar 23,7° 31,2° 17,3°
Mars 21,3° 28,5° 15,5°
April 17,9° 25,3° 12,3°
Mai 14,4° 21,8° 9,1°
Juni 10,6° 18,2° 5,3°
Juli 10,6° 18,4° 4,9°
August 12,8° 21,1° 6,5°
September 15,8° 23,8° 8,8°
Oktober 19,8° 27,5° 13,0°
November 22,5° 30,1° 15,2°
Desember 24,4° 31,9° 17,3°