DriftsmeldingYr kan oppleves som noe ustabil mellom kl 10 og 12 i dag, grunnet teknisk vedlikehold.