Vêret som varKirkegårdsvegen, Tromsø (Troms)

 1. Gjelder for Tromsø

  På fredag ventes stor snøskredfare i region Tromsø. Snøskredproblem er våt snø (flakskred) og våt snø (flakskred).
  Les meir på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingFerdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse.

 2. Gjelder for Nord-Norge

  Fredag vanskelige kjøreforhold pga overgang fra snø til regn og lokalt regn som fryser på bakken.

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingBruk dekk som passer forholdene.

  KonsekvensarVanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser.

  Tidslinje

  1. fredag 22. februar 2019 kl 7 - *Faren øker
  2. laurdag 23. februar 2019 kl 0 - *Faren er over
 3. Gjelder for Nordland og Troms

  Det ventes 70-80 mm nedbør fra fredag til lørdag. Nedbøren vil starte som snø, men gå over til regn fra fredag kveld. Nedbøren ventes å komme som regn under 1000-1500 moh. Relativt høye temperaturer, mye vind og regn vil føre til stor snøsmelting- estimert opp mot 25 mm. Det er meldt mildvær utover helgen. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.
  Les meir på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

 4. Gjelder for Ofoten og Troms

  Fredag ettermiddag er det ventet lokalt store nedbørmengder, opp mot 150mm på tre døgn. Nedbør som regn opp til ca 1500 meter. Lørdag vil nedbøren avta noe, før det øker igjen søndag. I de mest intense nedbørsperiodene, natt til lørdag og søndag, kan det bli opp mot 70mm i løpet av 24 timer.

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingVurder behov for forebyggende tiltak.

  KonsekvensarFare for overvann i tettbygde områder. Fare for lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred i bratt terreng. Se www.varsom.no for mer informasjon.

  Tidslinje

  1. fredag 22. februar 2019 kl 12 - *Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt
 5. Gjelder for Nordland og Troms

  Det er ventet mye nedbør fra fredag formiddag og utover helgen. Nedbøren vil starte som snø, men gå over til regn fra fredag kveld. Nedbøren ventes å komme som regn under 1000-1500 moh. Snøsmelting vil også bidra til vannføringsøkning. Kombinasjonen mye regn og snøsmelting vil gi økende vannføring i vassdragene. Vannføringen kan gå opp i middelflom i enkelte vassdrag. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
  Les meir på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Tromsø (Vervarslinga) målestasjon (90450)

Stasjonen ligg i Tromsø kommune, 100 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 0,4 km frå punktet Kirkegårdsvegen. Stasjonen vart oppretta i august 1895. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snø og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døger: Snittemperaturen var -6,1 gradar, 1,7 gradar under normalen. Høgste temperatur var 4,7 gradar (15. februar), lågaste var -14,3 gradar (28. januar). Samla nedbør var 78,2 mm. Mest nedbør på eitt døger var 12,3 mm (15. februar), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar. Største vindstyrke var 12,0 m/s (14. februar).

Siste 13 heile månader: Høgste temperatur var 28,6 gradar (29. jul. 2018) og lågaste -14,3 gradar (28. jan. 2019). Mest nedbør på eitt døger var 21,6 mm (12. jan. 2019). Største snødjupna var 118 cm (31. mar. 2018).

Forklaring til grafen. Gøym forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Månader Temperatur Nedbør Vind
Gjennom-
snitt
Normal Varmast Kaldast Totalt Normal Mest på
eitt døger
Gjennom-
snitt
Sterkast
vind
jan 2019 -4,6° -4,4° 5,2° 6. jan -14,3° 28. jan 157,9 mm 95,0 mm 21,6 mm 12. jan 3,7 m/s 13,0 m/s 10. jan
des 2018 -0,6° -3,3° 5,6° 2. des -8,8° 9. des 91,0 mm 106,0 mm 15,1 mm 7. des 3,9 m/s 10,4 m/s 2. des
nov 2018 3,5° -1,1° 10,9° 16. nov -5,4° 27. nov 115,5 mm 108,0 mm 18,0 mm 24. nov 3,8 m/s 12,2 m/s 23. nov
okt 2018 3,6° 2,7° 14,1° 14. okt -3,6° 30. okt 84,9 mm 131,0 mm 11,7 mm 15. okt 3,8 m/s 10,7 m/s 21. okt
sep 2018 8,3° 6,7° 20,4° 10. sep -1,2° 28. sep 107,7 mm 102,0 mm 16,1 mm 26. sep 2,9 m/s 10,3 m/s 3. sep
aug 2018 11,8° 10,8° 28,4° 1. aug 4,4° 15. aug 115,0 mm 82,0 mm 14,0 mm 22. aug 2,5 m/s 7,8 m/s 30. aug
jul 2018 14,6° 11,8° 28,6° 29. jul 7,7° 27. jul 25,0 mm 77,0 mm 9,5 mm 20. jul 2,2 m/s 8,7 m/s 23. jul
jun 2018 7,3° 9,1° 16,8° 14. jun 0,5° 7. jun 133,0 mm 59,0 mm 17,5 mm 24. jun 3,3 m/s 13,0 m/s 26. jun
mai 2018 8,1° 4,8° 23,1° 10. mai -1,2° 1. mai 41,2 mm 48,0 mm 7,5 mm 23. mai 3,7 m/s 11,7 m/s 20. mai
apr 2018 1,8° 0,3° 11,5° 17. apr -8,3° 3. apr 47,4 mm 64,0 mm 9,8 mm 8. apr 2,4 m/s 8,7 m/s 2. apr
mar 2018 -5,0° -2,7° 2,1° 12. mar -13,1° 10. mar 90,9 mm 72,0 mm 20,2 mm 18. mar 3,0 m/s 9,9 m/s 17. mar
feb 2018 -4,9° -4,2° 5,1° 6. feb -12,6° 26. feb 1,6 mm 87,0 mm 0,5 mm 7. feb 3,8 m/s 11,5 m/s 5. feb
jan 2018 -4,2° -4,4° 4,6° 12. jan -11,1° 24. jan 54,8 mm 95,0 mm 15,9 mm 4. jan 3,9 m/s 15,6 m/s 15. jan