Vêret som var (klima)Gvarv, Sauherad (Telemark)

Klimastatistikk for Austlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Austlandet.
Dette er gjennomsnitssverdia for heile Austlandet.

«Normal»: Normalen er gjennomsnittsvêr over ein periode på tretti år. Normalperioden i dag er frå 1961 til 1990.

Tre grafar: Dei tre grafane under viser temperaturutviklinga for siste heile månad, siste heile sesong og siste heile år. Les forklaring til grafane over kvar enkelt graf.

Finn fleire målestasjonar eller område med klimastatistikk.

Snarveg til klimastatistikk for

Du kan sjå klimastatistikk for alle måneder i året. Klikk på ein av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du vil sjå.

Klimastatistikk juli

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for månaden.

Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur i månaden for kvart år. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.

Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av bilete viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.

Bilete som viser klimastatistikk for juli

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør juli

*Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 16,1° 5,3° 61,3 %
2017 10,7° -0,1° 96,4 %
2016 11,3° 0,5° 113,0 %
2015 10,4° -0,3° 132,9 %
2014 14,8° 4,0° 101,6 %
2013 12,6° 1,9° 34,7 %
2012 10,5° -0,2° 152,3 %
2011 12,0° 1,3° 186,9 %
2010 12,3° 1,6° 119,3 %
2009 11,6° 0,8° 179,4 %
2008 12,6° 1,8° 87,5 %
2007 10,7° -0,1° 175,6 %
2006 14,2° 3,5° 62,6 %
2005 12,8° 2,1° 99,7 %
2004 10,3° -0,4° 82,7 %
2003 13,4° 2,7° 114,3 %
2002 11,9° 1,1° 140,3 %
2001 12,0° 1,2° 113,2 %
2000 10,8° 0,0° 129,1 %
1999 11,9° 1,1° 86,9 %
1998 9,9° -0,9° 109,8 %
1997 13,2° 2,4° 81,6 %
1996 9,9° -0,9° 81,5 %
1995 11,1° 0,3° 84,4 %
1994 14,6° 3,8° 27,8 %
1993 9,7° -1,1° 156,0 %
1992 10,4° -0,4° 102,6 %
1991 13,1° 2,3° 68,1 %
1990 10,7° -0,1° 104,0 %
1989 11,5° 0,7° 49,2 %
1988 11,1° 0,3° 222,3 %
1987 10,7° 0,0° 54,1 %
1986 11,0° 0,2° 72,8 %
1985 10,7° 0,0° 143,2 %
1984 10,8° 0,0° 76,0 %
1983 12,1° 1,3° 43,6 %
1982 12,4° 1,6° 66,4 %
1981 10,6° -0,2° 122,8 %
1980 11,6° 0,8° 92,1 %
1979 9,7° -1,1° 116,0 %
1978 9,9° -0,8° 131,6 %
1977 10,6° -0,2° 84,2 %
1976 12,0° 1,2° 56,0 %
1975 12,5° 1,7° 67,3 %
1974 9,3° -1,5° 107,7 %
1973 12,6° 1,8° 159,0 %
1972 12,8° 2,1° 89,8 %
1971 10,8° 0,0° 110,7 %
1970 9,1° -1,7° 169,7 %
1969 11,2° 0,4° 87,5 %
1968 10,6° -0,2° 67,8 %
1967 10,4° -0,4° 65,2 %
1966 11,0° 0,2° 98,1 %
1965 8,9° -1,8° 104,2 %
1964 9,0° -1,8° 112,1 %
1963 10,5° -0,3° 99,6 %
1962 9,3° -1,5° 103,2 %
1961 10,3° -0,5° 121,2 %
1960 9,8° -1,0° 191,2 %
1959 12,4° 1,6° 70,7 %
1958 10,8° 0,0° 109,6 %
1957 11,4° 0,6° 173,8 %
1956 10,9° 0,2° 98,6 %
1955 14,4° 3,6° 37,2 %
1954 10,1° -0,6° 149,7 %
1953 10,8° 0,0° 158,0 %
1952 10,4° -0,4° 89,3 %
1951 9,6° -1,2° 75,6 %
1950 10,3° -0,5° 134,4 %
1949 12,0° 1,2° 73,3 %
1948 12,1° 1,3° 114,4 %
1947 12,3° 1,5° 96,1 %
1946 11,9° 1,1° 72,6 %
1945 12,8° 2,0° 59,4 %
1944 12,2° 1,4° 114,9 %
1943 11,6° 0,8° 86,8 %
1942 10,3° -0,5° 81,8 %
1941 13,6° 2,8° 108,9 %
1940 10,8° 0,0° 175,1 %
1939 10,5° -0,2° 224,8 %
1938 11,3° 0,5° 130,0 %
1937 13,7° 2,9° 90,9 %
1936 11,6° 0,9° 174,1 %
1935 11,8° 1,0° 85,6 %
1934 12,4° 1,6° 100,1 %
1933 12,7° 1,9° 97,9 %
1932 11,7° 0,9° 129,6 %
1931 11,0° 0,2° 135,4 %
1930 11,9° 1,1° 164,4 %
1929 10,4° -0,4° 57,1 %
1928 8,4° -2,4° 58,7 %
1927 12,8° 2,0° 126,8 %
1926 12,3° 1,6° 115,9 %
1925 13,8° 3,1° 89,7 %
1924 10,4° -0,4° 151,0 %
1923 11,5° 0,7° 58,4 %
1922 10,3° -0,5° 152,7 %
1921 10,8° 0,0° 60,5 %
1920 10,2° -0,6° 144,8 %
1919 12,6° 1,8° 78,2 %
1918 11,2° 0,4° 132,5 %
1917 10,4° -0,4° 46,2 %
1916 11,6° 0,9° 111,2 %
1915 10,1° -0,7° 199,2 %
1914 15,0° 4,2° 79,0 %
1913 11,8° 1,0° 123,2 %
1912 13,0° 2,2° 63,0 %
1911 11,4° 0,6° 32,4 %
1910 10,8° 0,0° 110,2 %
1909 10,0° -0,8° 99,7 %
1908 11,1° 0,4° 127,6 %
1907 9,5° -1,3° 108,6 %
1906 10,3° -0,5° 64,4 %
1905 11,3° 0,5° 66,3 %
1904 11,4° 0,6° 24,8 %
1903 9,9° -0,9° 86,0 %
1902 8,2° -2,6° 111,4 %
1901 15,7° 4,9° 30,1 %
1900 10,4° -0,4° 104,8 %