Vêret som var (klima)Gvarv, Sauherad (Telemark)

 1. Varseltrekant

  *Pågår: Stor skogbrannfare pågår (Østafjells)

  Det vil være lokalt stor skogbrannfare frem til det kommer nedbør av betydning.

  Tidslinje

  1. laurdag 19. mai 2018 kl 09:00
   *Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt

  Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild.

Klimastatistikk for Austlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Austlandet.
Dette er gjennomsnitssverdia for heile Austlandet.

«Normal»: Normalen er gjennomsnittsvêr over ein periode på tretti år. Normalperioden i dag er frå 1961 til 1990.

Tre grafar: Dei tre grafane under viser temperaturutviklinga for siste heile månad, siste heile sesong og siste heile år. Les forklaring til grafane over kvar enkelt graf.

Finn fleire målestasjonar eller område med klimastatistikk.

Snarveg til klimastatistikk for

Du kan sjå klimastatistikk for alle måneder i året. Klikk på ein av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du vil sjå.

Klimastatistikk februar

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for månaden.

Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur i månaden for kvart år. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.

Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av bilete viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.

Bilete som viser klimastatistikk for februar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør februar

*Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 -9,0° -0,1° 118,9 %
2017 -5,6° 3,4° 97,0 %
2016 -5,8° 3,1° 123,4 %
2015 -3,5° 5,4° 81,3 %
2014 -2,4° 6,6° 236,9 %
2013 -8,9° 0,0° 63,9 %
2012 -6,9° 2,0° 67,1 %
2011 -9,7° -0,8° 122,3 %
2010 -12,1° -3,2° 76,7 %
2009 -9,8° -0,9° 135,8 %
2008 -3,0° 6,0° 163,6 %
2007 -8,3° 0,6° 133,1 %
2006 -7,3° 1,6° 154,4 %
2005 -6,0° 2,9° 51,1 %
2004 -5,9° 3,0° 95,1 %
2003 -8,1° 0,8° 66,3 %
2002 -4,8° 4,1° 156,9 %
2001 -11,1° -2,2° 88,1 %
2000 -5,5° 3,3° 105,8 %
1999 -7,2° 1,7° 130,5 %
1998 -3,0° 5,9° 103,5 %
1997 -5,4° 3,5° 176,9 %
1996 -11,3° -2,4° 101,2 %
1995 -5,5° 3,4° 182,3 %
1994 -13,8° -5,0° 49,6 %
1993 -4,4° 4,5° 100,4 %
1992 -4,2° 4,6° 75,5 %
1991 -10,0° -1,1° 51,9 %
1990 -0,9° 8,0° 252,1 %
1989 -2,4° 6,5° 221,4 %
1988 -6,2° 2,7° 233,9 %
1987 -9,0° -0,1° 91,0 %
1986 -13,4° -4,5° 11,4 %
1985 -13,0° -4,2° 94,5 %
1984 -7,6° 1,3° 85,0 %
1983 -9,5° -0,7° 56,0 %
1982 -7,9° 1,0° 61,8 %
1981 -9,6° -0,7° 62,3 %
1980 -12,7° -3,8° 63,7 %
1979 -11,3° -2,4° 41,7 %
1978 -12,6° -3,7° 114,1 %
1977 -11,8° -3,0° 86,6 %
1976 -7,3° 1,6° 111,1 %
1975 -7,6° 1,3° 36,8 %
1974 -4,6° 4,3° 118,5 %
1973 -5,7° 3,2° 94,1 %
1972 -8,4° 0,4° 83,1 %
1971 -4,7° 4,2° 128,4 %
1970 -15,4° -6,5° 64,6 %
1969 -13,9° -5,0° 51,1 %
1968 -10,7° -1,8° 120,2 %
1967 -6,8° 2,1° 152,4 %
1966 -14,8° -5,9° 191,6 %
1965 -6,1° 2,8° 56,6 %
1964 -7,0° 1,8° 77,1 %
1963 -14,3° -5,4° 32,6 %
1962 -6,3° 2,6° 116,6 %
1961 -5,8° 3,1° 106,5 %
1960 -11,4° -2,5° 89,6 %
1959 -7,6° 1,2° 43,3 %
1958 -13,3° -4,4° 101,6 %
1957 -8,1° 0,8° 122,9 %
1956 -12,2° -3,4° 31,8 %
1955 -11,6° -2,7° 68,2 %
1954 -12,6° -3,8° 121,1 %
1953 -9,7° -0,8° 71,3 %
1952 -7,0° 1,9° 93,2 %
1951 -7,3° 1,6° 227,2 %
1950 -7,3° 1,6° 167,0 %
1949 -4,1° 4,8° 77,8 %
1948 -9,4° -0,5° 101,9 %
1947 -18,4° -9,5° 10,9 %
1946 -9,2° -0,3° 134,9 %
1945 -6,4° 2,5° 132,4 %
1944 -6,6° 2,3° 44,2 %
1943 -3,5° 5,4° 166,9 %
1942 -12,9° -4,0° 38,2 %
1941 -12,4° -3,5° 76,6 %
1940 -14,4° -5,5° 47,3 %
1939 -3,9° 5,0° 139,0 %
1938 -4,8° 4,1° 67,4 %
1937 -10,8° -2,0° 116,5 %
1936 -9,6° -0,8° 55,0 %
1935 -6,4° 2,5° 132,5 %
1934 -3,5° 5,4° 137,5 %
1933 -7,8° 1,1° 148,4 %
1932 -3,6° 5,2° 40,5 %
1931 -9,1° -0,2° 148,4 %
1930 -7,4° 1,5° 38,5 %
1929 -13,8° -4,9° 50,0 %
1928 -7,8° 1,0° 179,8 %
1927 -7,6° 1,2° 114,5 %
1926 -9,6° -0,7° 97,6 %
1925 -4,8° 4,1° 180,3 %
1924 -9,8° -0,9° 73,1 %
1923 -10,8° -2,0° 42,1 %
1922 -9,9° -1,0° 80,0 %
1921 -7,0° 1,9° 85,4 %
1920 -3,7° 5,2° 147,3 %
1919 -11,0° -2,1° 29,0 %
1918 -7,5° 1,4° 68,0 %
1917 -8,9° 0,0° 40,6 %
1916 -7,9° 1,0° 90,1 %
1915 -6,6° 2,3° 135,0 %
1914 -2,8° 6,1° 129,6 %
1913 -4,6° 4,3° 80,4 %
1912 -8,3° 0,6° 71,2 %
1911 -5,2° 3,6° 106,2 %
1910 -4,5° 4,4° 184,6 %
1909 -9,5° -0,6° 36,4 %
1908 -4,5° 4,4° 151,2 %
1907 -7,4° 1,5° 126,4 %
1906 -6,6° 2,3° 122,1 %
1905 -6,0° 2,9° 82,0 %
1904 -11,2° -2,3° 109,1 %
1903 -3,4° 5,4° 147,6 %
1902 -10,8° -2,0° 42,3 %
1901 -12,0° -3,1° 63,8 %
1900 -15,3° -6,4° 95,1 %