Vêret som varObrestad, Hå (Rogaland)

Obrestad fyr målestasjon (44080)

Stasjonen ligg i Hå kommune, 24 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 0,1 km frå punktet Obrestad. Stasjonen vart oppretta i januar 1919. Stasjonen måler nedbør, temperatur og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døger: Snittemperaturen var 2,8 gradar, 2,2 gradar over normalen. Høgste temperatur var 8,1 gradar (15. februar), lågaste var -7,0 gradar (28. januar). Samla nedbør var 82,6 mm. Mest nedbør på eitt døger var 14,1 mm (5. februar), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar. Største vindstyrke var 20,1 m/s (27. januar).

Siste 13 heile månader: Høgste temperatur var 29,2 gradar (28. jul. 2018) og lågaste -11,9 gradar (28. feb. 2018). Mest nedbør på eitt døger var 55,6 mm (15. okt. 2018).

Forklaring til grafen. Gøym forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Månader Temperatur Nedbør Vind
Gjennom-
snitt
Normal Varmast Kaldast Totalt Normal Mest på
eitt døger
Gjennom-
snitt
Sterkast
vind
jan 2019 2,5° 1,1° 8,8° 1. jan -7,0° 28. jan 84,3 mm 114,0 mm 17,3 mm 8. jan 9,3 m/s 27,7 m/s 1. jan
des 2018 3,9° 2,7° 8,7° 3. des -3,2° 23. des 81,5 mm 126,0 mm 16,8 mm 31. des 7,9 m/s 22,5 m/s 4. des
nov 2018 6,1° 5,1° 13,8° 7. nov -5,0° 25. nov 116,0 mm 156,0 mm 18,7 mm 11. nov 7,4 m/s 20,0 m/s 29. nov
okt 2018 8,9° 9,0° 18,7° 11. okt -2,4° 28. okt 204,8 mm 160,0 mm 55,6 mm 15. okt 8,4 m/s 22,6 m/s 23. okt
sep 2018 12,5° 11,6° 19,0° 18. sep 3,9° 25. sep 236,5 mm 156,0 mm 52,4 mm 7. sep 9,2 m/s 30,0 m/s 21. sep
aug 2018 14,6° 13,5° 19,5° 8. aug 6,6° 31. aug 123,4 mm 117,0 mm 18,8 mm 30. aug 5,8 m/s 17,0 m/s 10. aug
jul 2018 14,6° 12,8° 29,2° 28. jul 7,6° 20. jul 43,2 mm 97,0 mm 15,8 mm 29. jul 6,4 m/s 17,2 m/s 9. jul
jun 2018 11,9° 11,3° 21,3° 1. jun 7,1° 6. jun 42,2 mm 77,0 mm 12,3 mm 15. jun 6,7 m/s 19,1 m/s 14. jun
mai 2018 11,7° 8,4° 25,9° 30. mai 2,2° 12. mai 65,1 mm 77,0 mm 31,2 mm 11. mai 6,1 m/s 21,0 m/s 16. mai
apr 2018 6,3° 4,5° 15,2° 15. apr -4,6° 2. apr 40,2 mm 64,0 mm 12,3 mm 5. apr 5,9 m/s 18,2 m/s 5. apr
mar 2018 0,2° 2,3° 6,7° 24. mar -10,9° 1. mar 33,3 mm 88,0 mm 12,4 mm 12. mar 5,4 m/s 18,6 m/s 23. mar
feb 2018 0,0° 0,7° 5,0° 18. feb -11,9° 28. feb 146,7 mm 77,0 mm 36,8 mm 10. feb 6,7 m/s 24,4 m/s 15. feb
jan 2018 2,7° 1,1° 8,2° 24. jan -5,6° 7. jan 193,1 mm 114,0 mm 54,1 mm 16. jan 7,5 m/s 21,7 m/s 15. jan