Vêret som var (klima)Varntresk Ytre, Hattfjelldal (Nordland)

 1. Gjelder for Nord-Noreg

  Det har pågått snøsmelting over tid, og bakken er stadvis metta med vatn. Måndag er det venta opp mot 30 mm nedbør, som regn under 1000 moh. Grunnvasstanden og vassmettingsgraden i bakken er svært høge. Bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsette. Fare for utløysing av sørpeskred gjeld særleg i område med meir enn 40 cm snø. Snøen er stadvis vassmetta. Sørpeskred kan losna i relativt slake hellingar der vatn samlar seg opp. Skreda kanaliserer seg ofte ned forsenkingar og bekkeløp og kan då utvikla seg til flaumskred. Flaumskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbotnen sjølv om det losnar høgt i terrenget.
  Les meir på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHald deg unna bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring. Hald stikkrenner, kummar og andre vassvegar fri for snø/is, grus, boss, kvist og lauv. Tette vassvegar med oppdemma vatn kan forårsaka skred.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Klimasidene blir fjerna frå Yr

Klimainformasjon finn du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese meir om pågåande endringar.

Klimastatistikk for Nord-Noreg

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Nord-Noreg.
Dette er gjennomsnitssverdia for heile Nord-Noreg.

«Normal»: Normalen er gjennomsnittsvêr over ein periode på tretti år. Normalperioden i dag er frå 1961 til 1990.

Tre grafar: Dei tre grafane under viser temperaturutviklinga for siste heile månad, siste heile sesong og siste heile år. Les forklaring til grafane over kvar enkelt graf.

Finn fleire målestasjonar eller område med klimastatistikk.

Snarveg til klimastatistikk for

Du kan sjå klimastatistikk for alle måneder i året. Klikk på ein av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du vil sjå.

Klimastatistikk mars

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for månaden.

Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur i månaden for kvart år. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.

Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av bilete viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.

Bilete som viser klimastatistikk for mars

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør mars

*Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 -6,2° 0,2° 166,4 %
2018 -9,2° -2,8° 149,4 %
2017 -4,6° 1,9° 171,4 %
2016 -3,1° 3,4° 101,2 %
2015 -2,0° 4,5° 112,6 %
2014 -3,2° 3,2° 205,3 %
2013 -9,0° -2,5° 137,3 %
2012 -3,1° 3,4° 193,2 %
2011 -4,5° 2,0° 178,0 %
2010 -8,3° -1,8° 159,7 %
2009 -5,0° 1,5° 80,9 %
2008 -7,2° -0,6° 75,3 %
2007 -1,9° 4,6° 85,9 %
2006 -9,3° -2,8° 100,6 %
2005 -7,0° -0,4° 92,8 %
2004 -3,7° 2,9° 70,6 %
2003 -3,1° 3,5° 258,2 %
2002 -5,4° 1,1° 132,5 %
2001 -9,8° -3,3° 72,6 %
2000 -5,7° 0,8° 220,9 %
1999 -5,3° 1,2° 84,2 %
1998 -7,6° -1,0° 82,8 %
1997 -5,4° 1,1° 174,4 %
1996 -4,7° 1,8° 67,5 %
1995 -3,7° 2,8° 125,6 %
1994 -5,3° 1,2° 67,4 %
1993 -5,2° 1,3° 184,3 %
1992 -3,1° 3,4° 122,3 %
1991 -6,3° 0,2° 118,1 %
1990 -4,3° 2,2° 159,6 %
1989 -3,2° 3,3° 103,5 %
1988 -8,0° -1,5° 31,8 %
1987 -8,2° -1,7° 49,0 %
1986 -3,3° 3,2° 77,6 %
1985 -5,5° 1,0° 98,5 %
1984 -7,2° -0,7° 82,9 %
1983 -5,6° 0,9° 92,4 %
1982 -4,8° 1,7° 112,8 %
1981 -11,0° -4,5° 92,4 %
1980 -7,7° -1,1° 36,2 %
1979 -6,2° 0,4° 50,0 %
1978 -7,5° -1,0° 77,9 %
1977 -6,4° 0,1° 171,1 %
1976 -6,8° -0,2° 72,4 %
1975 -3,1° 3,4° 107,3 %
1974 -3,4° 3,1° 40,3 %
1973 -4,8° 1,7° 180,5 %
1972 -5,0° 1,6° 152,4 %
1971 -9,8° -3,2° 102,0 %
1970 -5,8° 0,7° 55,4 %
1969 -7,5° -1,0° 97,0 %
1968 -6,9° -0,3° 141,4 %
1967 -3,5° 3,0° 120,8 %
1966 -10,7° -4,1° 97,5 %
1965 -8,2° -1,7° 149,0 %
1964 -4,8° 1,7° 59,8 %
1963 -9,2° -2,7° 82,9 %
1962 -12,1° -5,5° 105,2 %
1961 -5,4° 1,1° 197,7 %
1960 -3,0° 3,6° 57,7 %
1959 -1,6° 4,9° 133,4 %
1958 -9,4° -2,8° 84,8 %
1957 -6,9° -0,4° 83,2 %
1956 -5,3° 1,2° 98,0 %
1955 -8,6° -2,1° 134,4 %
1954 -5,6° 0,9° 133,8 %
1953 -4,4° 2,1° 286,8 %
1952 -8,4° -1,9° 62,4 %
1951 -7,9° -1,4° 123,3 %
1950 -5,2° 1,3° 121,3 %
1949 -6,2° 0,3° 92,6 %
1948 -4,6° 2,0° 194,0 %
1947 -10,5° -4,0° 81,6 %
1946 -7,3° -0,8° 84,2 %
1945 -6,0° 0,5° 149,1 %
1944 -6,2° 0,3° 96,3 %
1943 -4,1° 2,4° 172,4 %
1942 -10,1° -3,6° 120,6 %
1941 -8,4° -1,9° 73,4 %
1940 -10,7° -4,2° 63,3 %
1939 -6,0° 0,6° 57,4 %
1938 -5,1° 1,4° 180,9 %
1937 -7,8° -1,3° 56,2 %
1936 -7,4° -0,9° 78,2 %
1935 -5,7° 0,8° 110,5 %
1934 -5,6° 0,9° 37,6 %
1933 -7,2° -0,7° 147,8 %
1932 -6,4° 0,1° 102,4 %
1931 -7,6° -1,0° 163,5 %
1930 -7,4° -0,9° 178,5 %
1929 -5,6° 0,9° 233,0 %
1928 -4,5° 2,0° 79,3 %
1927 -6,5° 0,0° 95,8 %
1926 -5,2° 1,3° 124,4 %
1925 -10,1° -3,6° 75,6 %
1924 -9,4° -2,9° 94,8 %
1923 -3,9° 2,6° 79,8 %
1922 -8,8° -2,2° 83,8 %
1921 -4,6° 1,9° 92,7 %
1920 -2,6° 3,9° 173,3 %
1919 -8,2° -1,7° 81,3 %
1918 -4,7° 1,8° 129,7 %
1917 -10,8° -4,3° 76,8 %
1916 -9,1° -2,6° 56,0 %
1915 -10,1° -3,6° 103,8 %
1914 -6,6° -0,1° 64,6 %
1913 -6,4° 0,1° 96,3 %
1912 -5,7° 0,8° 65,9 %
1911 -5,3° 1,2° 138,0 %
1910 -4,3° 2,2° 76,8 %
1909 -9,3° -2,8° 50,3 %
1908 -5,8° 0,7° 61,1 %
1907 -3,6° 2,9° 158,9 %
1906 -10,2° -3,7° 84,2 %
1905 -5,9° 0,6° 32,7 %
1904 -5,5° 1,0° 77,2 %
1903 -3,3° 3,2° 91,2 %
1902 -10,9° -4,4° 76,6 %
1901 -7,2° -0,6° 117,8 %
1900 -7,3° -0,7° 114,0 %

Klimastatistikk vinter

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstida.

Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur for årstida. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.

Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av biletet viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.

Bilete som viser klimastatistikk for vinter

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør vinter

*Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 -6,9° 1,4° 134,0 %
2018 -8,3° 0,0° 75,6 %
2017 -4,6° 3,8° 178,7 %
2016 -6,8° 1,6° 114,0 %
2015 -6,3° 2,0° 127,9 %
2014 -5,5° 2,8° 87,4 %
2013 -7,4° 0,9° 73,5 %
2012 -6,4° 2,0° 78,4 %
2011 -9,3° -0,9° 95,3 %
2010 -9,7° -1,4° 65,6 %
2009 -6,6° 1,8° 100,7 %
2008 -3,8° 4,6° 107,3 %
2007 -7,6° 0,9° 136,9 %
2006 -6,6° 1,8° 107,2 %
2005 -4,8° 3,6° 133,7 %
2004 -7,8° 0,6° 124,7 %
2003 -8,5° -0,1° 99,3 %
2002 -6,8° 1,6° 146,7 %
2001 -7,3° 1,1° 98,3 %
2000 -7,2° 1,2° 129,2 %
1999 -8,3° 0,0° 92,4 %
1998 -7,8° 0,6° 123,7 %
1997 -7,6° 0,8° 154,7 %
1996 -7,8° 0,6° 87,8 %
1995 -5,0° 3,4° 104,8 %
1994 -9,2° -0,8° 66,2 %
1993 -4,2° 4,2° 174,3 %
1992 -3,7° 4,7° 178,6 %
1991 -5,3° 3,0° 120,7 %
1990 -6,0° 2,3° 143,8 %
1989 -6,0° 2,4° 175,8 %
1988 -8,8° -0,4° 95,0 %
1987 -11,6° -3,2° 83,8 %
1986 -11,1° -2,7° 71,6 %
1985 -9,8° -1,4° 59,4 %
1984 -7,8° 0,6° 89,8 %
1983 -6,3° 2,1° 119,8 %
1982 -9,1° -0,7° 94,6 %
1981 -9,9° -1,5° 122,5 %
1980 -8,6° -0,2° 81,5 %
1979 -11,1° -2,7° 70,4 %
1978 -9,0° -0,6° 101,4 %
1977 -9,5° -1,1° 44,6 %
1976 -8,6° -0,2° 147,3 %
1975 -5,7° 2,7° 125,8 %
1974 -7,2° 1,2° 99,0 %
1973 -4,8° 3,6° 125,9 %
1972 -5,6° 2,7° 73,0 %
1971 -7,7° 0,6° 117,4 %
1970 -10,2° -1,8° 66,1 %
1969 -8,0° 0,4° 63,2 %
1968 -11,0° -2,6° 92,2 %
1967 -8,3° 0,1° 60,8 %
1966 -13,0° -4,6° 50,5 %
1965 -7,3° 1,1° 100,1 %
1964 -6,1° 2,2° 171,6 %
1963 -9,3° -1,0° 129,8 %
1962 -9,1° -0,7° 88,4 %
1961 -7,0° 1,4° 93,8 %
1960 -9,1° -0,7° 63,9 %
1959 -7,0° 1,4° 111,7 %
1958 -9,7° -1,3° 109,5 %
1957 -6,9° 1,4° 86,9 %
1956 -11,4° -3,0° 69,6 %
1955 -7,9° 0,5° 82,4 %
1954 -6,4° 2,0° 88,6 %
1953 -9,4° -1,1° 101,5 %
1952 -7,3° 1,1° 104,5 %
1951 -8,2° 0,2° 33,9 %
1950 -7,6° 0,8° 52,9 %
1949 -4,4° 4,0° 153,5 %
1948 -8,4° -0,1° 74,4 %
1947 -7,1° 1,3° 64,2 %
1946 -8,4° -0,1° 84,7 %
1945 -6,7° 1,7° 80,2 %
1944 -5,0° 3,4° 126,9 %
1943 -8,0° 0,4° 79,5 %
1942 -10,6° -2,3° 61,9 %
1941 -9,2° -0,9° 117,1 %
1940 -10,0° -1,6° 99,8 %
1939 -6,0° 2,4° 66,0 %
1938 -6,0° 2,4° 97,9 %
1937 -6,1° 2,3° 86,7 %
1936 -8,7° -0,3° 52,6 %
1935 -6,5° 1,9° 86,1 %
1934 -5,0° 3,3° 168,7 %
1933 -5,3° 3,1° 106,5 %
1932 -5,0° 3,3° 166,1 %
1931 -7,2° 1,1° 49,9 %
1930 -3,9° 4,4° 97,3 %
1929 -8,2° 0,2° 87,8 %
1928 -6,8° 1,6° 58,8 %
1927 -8,4° 0,0° 103,5 %
1926 -9,3° -0,9° 59,0 %
1925 -4,6° 3,8° 133,5 %
1924 -8,8° -0,4° 71,8 %
1923 -7,8° 0,6° 78,6 %
1922 -8,3° 0,1° 62,2 %
1921 -7,6° 0,8° 98,3 %
1920 -8,4° 0,0° 85,1 %
1919 -8,6° -0,2° 63,4 %
1918 -10,1° -1,7° 123,5 %
1917 -10,0° -1,7° 80,7 %
1916 -10,1° -1,7° 70,2 %
1915 -9,1° -0,7° 48,0 %
1914 -8,2° 0,2° 130,2 %
1913 -8,1° 0,2° 68,0 %
1912 -9,4° -1,0° 65,4 %
1911 -7,2° 1,2° 102,3 %
1910 -6,5° 1,9° 96,5 %
1909 -5,9° 2,4° 127,8 %
1908 -8,4° 0,0° 94,8 %
1907 -7,8° 0,6° 124,8 %
1906 -6,2° 2,2° 95,6 %
1905 -9,3° -0,9° 126,2 %
1904 -7,4° 1,0° 79,6 %
1903 -5,7° 2,7° 122,2 %
1902 -10,5° -2,1° 88,4 %
1901 -8,4° 0,0° 123,8 %
1900 -11,3° -2,5° 37,2 %

Klimastatistikk år

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for heile året.

Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.

Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av biletet viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.

Bilete som viser klimastatistikk for År

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør år

*Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 0,8° 1,2° 101,6 %
2017 0,6° 1,0° 117,1 %
2016 1,3° 1,8° 99,5 %
2015 1,4° 1,9° 124,6 %
2014 1,2° 1,6° 88,0 %
2013 1,2° 1,6° 122,3 %
2012 -0,1° 0,3° 96,3 %
2011 1,6° 2,1° 122,3 %
2010 -0,9° -0,4° 94,8 %
2009 0,5° 1,0° 97,7 %
2008 0,5° 1,0° 91,9 %
2007 0,8° 1,3° 121,5 %
2006 1,0° 1,5° 112,0 %
2005 1,0° 1,5° 135,0 %
2004 1,0° 1,5° 106,0 %
2003 0,7° 1,2° 118,0 %
2002 0,4° 0,9° 100,9 %
2001 0,0° 0,5° 108,9 %
2000 0,9° 1,4° 106,5 %
1999 0,2° 0,6° 105,6 %
1998 -0,6° -0,1° 97,0 %
1997 0,3° 0,8° 112,5 %
1996 -0,2° 0,2° 93,2 %
1995 -0,3° 0,2° 122,7 %
1994 -0,1° 0,4° 92,6 %
1993 0,0° 0,5° 100,2 %
1992 0,6° 1,1° 119,8 %
1991 0,5° 1,0° 111,6 %
1990 1,3° 1,8° 107,0 %
1989 1,1° 1,6° 134,1 %
1988 -0,7° -0,2° 99,3 %
1987 -1,3° -0,8° 89,0 %
1986 -0,6° -0,1° 85,5 %
1985 -1,6° -1,1° 107,2 %
1984 0,3° 0,8° 77,9 %
1983 -0,4° 0,1° 123,5 %
1982 -0,3° 0,2° 117,3 %
1981 -1,8° -1,4° 93,5 %
1980 -0,8° -0,3° 72,1 %
1979 -0,6° -0,1° 83,3 %
1978 -1,4° -0,9° 96,1 %
1977 -1,0° -0,5° 88,2 %
1976 -1,0° -0,5° 83,6 %
1975 0,0° 0,5° 140,7 %
1974 1,1° 1,5° 79,1 %
1973 -0,7° -0,2° 120,5 %
1972 1,2° 1,6° 102,8 %
1971 -1,2° -0,7° 116,7 %
1970 -0,5° 0,0° 82,8 %
1969 -0,7° -0,2° 77,5 %
1968 -1,5° -1,0° 96,4 %
1967 -0,1° 0,4° 94,9 %
1966 -2,1° -1,6° 85,0 %
1965 -1,4° -0,9° 89,4 %
1964 0,4° 0,8° 131,0 %
1963 -0,1° 0,4° 100,7 %
1962 -1,2° -0,7° 100,9 %
1961 0,5° 1,0° 115,1 %
1960 0,2° 0,7° 67,7 %
1959 0,9° 1,4° 105,8 %
1958 -1,0° -0,5° 95,6 %
1957 -0,1° 0,4° 98,9 %
1956 -1,2° -0,7° 83,2 %
1955 -2,3° -1,8° 93,6 %
1954 0,3° 0,8° 82,7 %
1953 1,0° 1,5° 112,8 %
1952 -1,1° -0,6° 82,4 %
1951 -0,6° -0,2° 97,1 %
1950 0,6° 1,0° 68,9 %
1949 0,3° 0,8° 109,7 %
1948 0,4° 0,8° 120,6 %
1947 -0,8° -0,3° 92,6 %
1946 0,4° 0,9° 94,0 %
1945 -0,3° 0,2° 86,8 %
1944 0,3° 0,8° 78,5 %
1943 0,4° 0,8° 107,8 %
1942 -1,4° -1,0° 95,8 %
1941 -1,4° -0,9° 88,5 %
1940 -1,0° -0,5° 86,3 %
1939 -0,3° 0,2° 92,5 %
1938 1,7° 2,2° 101,2 %
1937 1,0° 1,5° 76,4 %
1936 0,2° 0,7° 96,7 %
1935 -0,1° 0,4° 77,4 %
1934 1,4° 1,8° 92,9 %
1933 0,1° 0,6° 90,4 %
1932 0,2° 0,7° 124,5 %
1931 -0,4° 0,1° 90,8 %
1930 0,9° 1,4° 89,4 %
1929 -0,3° 0,2° 91,8 %
1928 -0,4° 0,1° 79,5 %
1927 -0,8° -0,3° 74,2 %
1926 -1,0° -0,5° 84,8 %
1925 -0,4° 0,1° 94,4 %
1924 -0,1° 0,4° 88,2 %
1923 -0,7° -0,2° 76,7 %
1922 -0,4° 0,1° 85,7 %
1921 -0,5° 0,0° 125,5 %
1920 0,9° 1,4° 106,1 %
1919 -1,4° -1,0° 84,7 %
1918 -0,3° 0,1° 89,8 %
1917 -2,2° -1,7° 98,4 %
1916 -0,9° -0,4° 73,0 %
1915 -2,5° -2,0° 76,4 %
1914 -0,3° 0,2° 98,2 %
1913 -0,6° -0,2° 96,6 %
1912 -1,6° -1,1° 70,4 %
1911 -0,2° 0,3° 93,9 %
1910 -0,3° 0,1° 79,2 %
1909 -1,2° -0,8° 95,8 %
1908 -0,7° -0,2° 99,6 %
1907 0,0° 0,5° 95,4 %
1906 -0,8° -0,3° 96,2 %
1905 -0,6° -0,1° 96,3 %
1904 -1,2° -0,7° 83,1 %
1903 -0,5° 0,0° 89,1 %
1902 -2,1° -1,6° 97,3 %
1901 -0,3° 0,2° 104,0 %
1900 -2,3° -1,8° 90,6 %