Vêret som varAndøya lufthavn, Andenes, Andøy (Nordland)

 1. Gjelder for Nordland og Troms

  Det er ventet en del nedbør lørdag og søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under 1000-1500 m lørdag, men snøgrensen vil gradvis gå nedover utover søndagen. Snøsmelting vil også bidra til vannføringsøkning. Kombinasjonen mye regn og snøsmelting vil gi økende vannføring i vassdragene. Vannføringen kan gå opp i middelflom i enkelte vassdrag.
  Les meir på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

 2. Gjelder for Nordland og Troms

  Etter to dager med mye regn og kraftig snøsmelting, ventes det igjen mye nedbør søndag til mandag opptil 70-80 mm/døgn, største mengder i Nordland. Temperaturen ventes å synke gradvis i løpet av søndagen og nedbøren vil gå over til snø over 300-600 moh. Kaldere temperatur vil også føre til en reduksjon av snøsmeltingen. Fare for skred ventes derfor å minke gradvis søndag kveld. Det er størst fare for sørpeskred. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Det er også fare for jord- og flomskred i lavlandet der det er lite snø. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.
  Les meir på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

 3. Gjelder for Melbu - Andenes

  Fra lørdag ettermiddag sørvestlig periodevis stiv kuling 15 m/s, søndag formiddag kan hende sterk kuling 20 m/s. Søndag kveld dreiende nordvestlig og minkende.

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingVurder å la båten ligge.

  KonsekvensarSjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt.

  Tidslinje

  1. laurdag 23. februar 2019 kl 16 - *Faren øker
  2. sundag 24. februar 2019 kl 19 - *Faren er over

Andenes målestasjon (87110)

Stasjonen ligg i Andøy kommune, 10 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 0,7 km frå punktet Andøya lufthavn, Andenes. Stasjonen vart oppretta i januar 1958. Stasjonen måler nedbør, temperatur og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døger: Snittemperaturen var -2,5 gradar, 0,2 gradar under normalen. Høgste temperatur var 8,0 gradar (23. februar), lågaste var -12,6 gradar (28. januar). Samla nedbør var 159,2 mm. Mest nedbør på eitt døger var 37,6 mm (15. februar), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar.

Siste 13 heile månader: Høgste temperatur var 27,4 gradar (30. jul. 2018) og lågaste -12,6 gradar (9. mar. 2018). Mest nedbør på eitt døger var 38,8 mm (27. jun. 2018).

Forklaring til grafen. Gøym forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Månader Temperatur Nedbør Vind
Gjennom-
snitt
Normal Varmast Kaldast Totalt Normal Mest på
eitt døger
Gjennom-
snitt
Sterkast
vind
jan 2019 -2,0° -2,1° 7,1° 6. jan -12,6° 28. jan 164,1 mm 98,0 mm 28,8 mm 11. jan 7,6 m/s
des 2018 1,0° -1,2° 6,5° 1. des -6,6° 8. des 81,9 mm 110,0 mm 12,4 mm 24. des 6,0 m/s
nov 2018 4,6° 0,9° 11,4° 16. nov -2,6° 27. nov 122,1 mm 109,0 mm 13,6 mm 6. nov 6,3 m/s
okt 2018 4,6° 4,2° 14,3° 13. okt -4,4° 28. okt 160,4 mm 144,0 mm 22,8 mm 10. okt 5,8 m/s
sep 2018 9,1° 7,8° 19,2° 10. sep -0,4° 28. sep 142,6 mm 108,0 mm 21,5 mm 24. sep 5,3 m/s
aug 2018 12,3° 11,0° 25,7° 1. aug 6,3° 15. aug 100,0 mm 77,0 mm 16,1 mm 17. aug 5,1 m/s
jul 2018 13,5° 11,0° 27,4° 30. jul 7,3° 5. jul 19,5 mm 67,0 mm 9,3 mm 4. jul 3,7 m/s
jun 2018 7,6° 8,5° 15,7° 15. jun 1,9° 7. jun 190,9 mm 61,0 mm 38,8 mm 27. jun 6,3 m/s
mai 2018 8,0° 5,2° 20,8° 10. mai -2,6° 1. mai 57,3 mm 53,0 mm 17,8 mm 21. mai 6,3 m/s
apr 2018 1,7° 1,1° 7,5° 21. apr -8,1° 8. apr 72,6 mm 68,0 mm 16,2 mm 7. apr 4,1 m/s
mar 2018 -3,3° -1,4° 4,1° 18. mar -12,6° 9. mar 94,5 mm 79,0 mm 28,6 mm 18. mar 6,2 m/s
feb 2018 -3,0° -2,2° 5,0° 5. feb -11,4° 26. feb 7,5 mm 86,0 mm 3,2 mm 8. feb 6,2 m/s
jan 2018 -1,7° -2,1° 5,7° 9. jan -8,5° 21. jan 64,4 mm 98,0 mm 13,0 mm 9. jan 6,3 m/s