Ekofisk målestasjon (76920)

Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 2,4 km frå punktet Ekofisk A. Stasjonen vart oppretta i januar 1980. Stasjonen måler temperatur og vind. Det manglar normalar for nedbør. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døger: Snittemperaturen var 6,9 gradar, 1,0 gradar over normalen. Høgste temperatur var 9,2 gradar (1. januar), lågaste var 2,2 gradar (17. januar).

Siste 13 heile månader: Høgste temperatur var 24,2 gradar (24. jul. 2018) og lågaste -6,3 gradar (28. feb. 2018).

Forklaring til grafen. Gøym forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Månader Temperatur Vind
Gjennom-
snitt
Normal Varmast Kaldast Gjennom-
snitt
Sterkast
vind
des 2018 7,2° 9,7° 3. des 3,3° 14. des 8,8 m/s
nov 2018 8,8° 12,7° 7. nov 4,0° 25. nov 9,3 m/s
okt 2018 10,0° 16,1° 13. okt 4,0° 30. okt 9,3 m/s
sep 2018 13,8° 18,3° 3. sep 9,1° 21. sep 9,0 m/s
aug 2018 15,9° 19,5° 5. aug 11,6° 25. aug 6,2 m/s
jul 2018 16,4° 24,2° 24. jul 12,4° 5. jul 5,9 m/s
jun 2018 12,6° 17,1° 28. jun 9,4° 21. jun 6,6 m/s
mai 2018 10,1° 18,6° 26. mai 5,6° 1. mai 6,8 m/s
apr 2018 6,4° 13,4° 19. apr 1,1° 3. apr 7,5 m/s
mar 2018 3,1° 8,7° 25. mar -3,5° 1. mar 9,3 m/s
feb 2018 3,7° 7,6° 16. feb -6,3° 28. feb 8,1 m/s
jan 2018 5,7° 9,2° 29. jan 1,1° 20. jan 8,5 m/s
des 2017 6,9° 9,7° 7. des 0,6° 10. des 9,2 m/s