Vêret som varNelaug, Åmli (Aust-Agder)

 1. Varseltrekant

  *Pågår: Stor skogbrannfare (Østafjells)

  Lokalt stor gress-, lyng- og skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

  Tidslinje

  1. laurdag 23. juni 2018 kl 16:00
   *Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt

  Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

Nelaug målestasjon (36560)

Stasjonen ligg i Åmli kommune, 142 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 0,1 km frå punktet Nelaug. Stasjonen vart oppretta i juli 1966. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snø og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døger: Snittemperaturen var 17,2 gradar, 3,9 gradar over normalen. Høgste temperatur var 30,3 gradar (4. juni), lågaste var 5,8 gradar (22. juni). Samla nedbør var 53,6 mm. Mest nedbør på eitt døger var 18,5 mm (17. juni), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar.

Siste 13 heile månader: Høgste temperatur var 30,3 gradar (4. jun. 2018) og lågaste -18,5 gradar (26. feb. 2018). Mest nedbør på eitt døger var 102,2 mm (16. jan. 2018). Største snødjupna var 100 cm (16. feb. 2018).

Forklaring til grafen. Gøym forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Månader Temperatur Nedbør Vind
Gjennom-
snitt
Normal Varmast Kaldast Totalt Normal Mest på
eitt døger
Gjennom-
snitt
Sterkast
vind
mai 2018 14,8° 9,7° 28,0° 30. mai -2,5° 1. mai 61,1 mm 86,0 mm 29,6 mm 1. mai 2,7 m/s
apr 2018 5,6° 3,9° 21,3° 20. apr -8,1° 2. apr 34,2 mm 60,0 mm 9,5 mm 4. apr 2,3 m/s
mar 2018 -2,8° 0,0° 9,0° 22. mar -17,5° 18. mar 36,9 mm 81,0 mm 11,5 mm 12. mar 1,8 m/s
feb 2018 -4,2° -3,4° 3,5° 18. feb -18,5° 26. feb 129,3 mm 71,0 mm 45,3 mm 12. feb 2,0 m/s
jan 2018 -0,8° -3,7° 7,0° 24. jan -15,1° 7. jan 266,3 mm 108,0 mm 102,2 mm 16. jan 1,9 m/s
des 2017 -0,7° -1,9° 14,2° 23. des -12,5° 16. des 61,0 mm 96,0 mm 22,8 mm 27. des 2,4 m/s
nov 2017 2,1° 1,6° 14,8° 2. nov -6,4° 30. nov 138,2 mm 139,0 mm 43,0 mm 28. nov 1,8 m/s
okt 2017 7,8° 6,7° 16,5° 6. okt -1,6° 30. okt 368,4 mm 163,0 mm 90,6 mm 1. okt 2,1 m/s
sep 2017 11,7° 10,5° 19,4° 1. sep 3,0° 3. sep 268,0 mm 140,0 mm 59,7 mm 9. sep 1,3 m/s
aug 2017 14,5° 14,5° 24,0° 10. aug 7,0° 14. aug 123,9 mm 109,0 mm 22,5 mm 16. aug 2,5 m/s
jul 2017 15,5° 15,5° 25,0° 1. jul 7,5° 13. jul 70,7 mm 99,0 mm 14,5 mm 31. jul 2,8 m/s
jun 2017 14,7° 14,1° 25,0° 18. jun 5,8° 1. jun 179,7 mm 78,0 mm 62,8 mm 8. jun 3,1 m/s
mai 2017 11,7° 9,7° 29,2° 27. mai -1,0° 1. mai 71,9 mm 86,0 mm 24,1 mm 17. mai 2,0 m/s