Korleis brukar du Yr på mobilen – kan du hjelpe oss med å svara på nokre spørsmål?
Gå til spørreskjema