DriftsmeldingYr kan oppleves som noe ustabil mellom kl 10 og 11 i dag, grunnet teknisk vedlikehold.