Mu báikkit
Velg språk / Choose language:

Nuvttá dálkedieđáhus: Egertorget, Oslo (Oslo)Egertorget, Oslo (Oslo)

Don sáhtát golmma láhkai oažžut nuvttá dálkedieđáhusa yr.no:s:

1 Javascript-dieđáhus

Álki geavahišgoahtit.

Don sáhtát válljet njealji gárvves málle gaskkas.

Geahča dárkilis dieđuid

2 PHP-dieđáhus

Veahá váddásat geavahišgoahtit, don fertet diehtit mo FTP, server-hálddašeapmi ja álkkes programmeren doibmet.

Don sáhtát viežžat gárvves málle yr.no:s, ja heivehit dan alccesat.

Geahča dárkilis dieđuid

3 XML-dieđáhus

Váttis geavahišgoahtit. Don fertet diehtit mo XLM, server-hálddašeapmi ja prográmmeren doibmet.

Don fidnet XLM dárkilis čilgehusaid mis, muhto fertet ieš ráhkadit málle ja hámi.

Geahča dárkilis dieđuid

Sáhtát oažžut maiddái eará dálkedieđuid nuvttá (omd. mihtidemiid, rádárkártta ja meteográmma). Geahča yr.no nuvttá dálkedieđuid.

Buot dieđáhusat leat ođđadárogillii, dárogillii ja eaŋgalsgillii. Vállje giela leavgga mielde.

Deaŧalaš! Registreret iežat!

Go rievdadat dálkediehtofálaldaga, de dábálaččat sáddet dieđu e-poastta bokte. Don fertet registrerehit iežat vai oaččut dáid e-poasttaid.

yr.no dieđuid geavahaneavttut..

Dáhto dieđu dása gullevaš rievdadusaid birra

     

1 Javascript-dieđáhus

Vállje ovtta vuolábeale listtu njealji málles. Máŋge koda mii lea dan málle vuolábealde man válljejit ja bija dan prográmmii man geavahat ráhkadit iežat neahttasiidduid.

Ná don dagat: Geavaheami dárkilis geavahanrávvagat ja eavttut (loga dan!).

Otne/Ihttin
Eaŋkal teakstasárggis
Otne/Ihttin
180 × 300 px
Diimmus diibmui
850 × 430 px
Golbma beaivvi
468 × 280 px
Lea jo heivehuvvon du siidui, ii leat sierra bovssas. Čájeha otná dieđáhusa dii. 1200 rádjai, ja de nuppe beaivái. Viiddis ja dárkilis dieđáhus diimmus diibmui boahttevaš 48 diimmu. Otná/ihttá ja čuovvovaš beivviid dieđáhus.
Yr: Dálkedieđáhus: Egertorget, gaskavahku beaivet: Arvi og 7° yr.no javascript-dieđáhusovdamearka yr.no javascript-dieđáhusovdamearka yr.no javascript-dieđáhusovdamearka
Geahča stuorra ovdamearkka Geahča stuorra ovdamearkka Geahča stuorra ovdamearkka

Koda:

Koda:

Koda:

Koda:

2 PHP-dieđáhus

yr.no fállá gárvves PHP-script man don ieš sáhtát heivehit alccesat. Jos rievdadeaččat scripta, de lea deaŧalaš váruhit ahte čuovut yr.no dieđuid geavahannjuolggadusaid. It sáhte omd. sihkkut yr.no krediterema itge liŋkema.

Don sáhtát geahččat makkár PHP-dieđáhus lea oaidnit omd. dás: kvås.no dahje dás: Bergstølen turistabarttat.

Daga ná: Geavahanrávvagat ja viežžan.

3 XML-dieđáhus

http://www.yr.no/sadji/Norga/Oslo/Oslo/Egertorget/varsel.xml

Don sáhtát yr.no:s viežžat dálkedieđáhusaid XML-hámis, oktiibuot sáhtát oaidnit 7 miljovnna Norgga ja máilmmi báikki dálkki. Jos dus lea teknihkalaš máhtolašvuohta, de sáhtát geavahit XML-dieđuid ráhkadit ođđa bálvalusaid ja applikašuvnnaid (geavahemiid). Loga eambbo yr.no XLM-fáladaga birra. .

Lea hui deaŧalaš lohkat yr.no dieđuid geavahannjuolggadusaid. Jos njuolggadusat rihkkojuvvojit, de dat sáhttá mielddisbuktit ráŋggaštusovddasvástádusa.