Minun paikat
Velg språk / Choose language:

Sääennustus ilman paikale: Gausvik, Harstad (Tromssa)Gausvik, Harstad (Tromssa)

Sie saat sääennustuksen ilman yr.no nettilaijalta kolmela eri laila:

1 Javascript-ennustus

Helppo käyttäät.

Valitte jonkun neljästä valmhiista designistä.

*Se detaljer

2 PHP-ennustus

Tämä oon vähän vaikkeempi ottaat käythöön. Sie häyvyt osata FTP:tä, serveriadministrašuunii ja helppoo programinkkii.

Sie saatat nouttaat valmhiin designin yr.no nettilaijalta ja käyttäät sitä.

*Se detaljer

3 XML-ennustus

Vaikkee ottaat käythöön. Sie häyvyt osata seuraaviita: XML, serveriadministrašuuni ja programminki.

Sie saat meiltä XML-spesifikaatin, mutta sie häyvyt tehhä designin ja tekstin itte.

*Se detaljer

Sie löyvät enämen säädaattaa (esim. observašuuniita, raadarikarttoi ja meteogrammii) nettilaijalta: lista siitä yr.no:n säädaatasta, minkä sie saat ilman .

Ennustukset oon ruijan ja engelskan kielilä. Valitte kielen klikkaamalla flakkuu, mikä oon ylhäälä oikkeela. Ei maksa mithään.

Tärkkee! Sie häyvyt rekistreerata ittesti!

Met lähätämmä sulle informašuunii e-postin läpi silloin ko met muutama säädaattaa. Sie häyvyt rekistreerata ittesti ette saatat ottaat vasthaan e-postii meiltä.

yr.no nettilaijan daattan käyttämäehot.

Täältä saat tiettoo muutoksista

     

1 Javascript-ennustus

Valitte listalta yhen designin. Kopieeraa koodin, mikä oon designin alla. Liimaa koodin siihen programhiin, millä sie tehet ommii nettilaittoi.

Näin sie sen tehet: Tarkat neuvot ja käyttämäehot (luje tämän!).

Tääpänä/Huomena
Helppo tekstiraita
Tääpänä/Huomena
180 × 300 px
Ennustus joka tiimale
850 × 430 px
Kolme päivää
468 × 280 px
Tämä ei ole omassa boksissa, mutta liitettynnä sinun nettilaijan designhiin. Ennustus tälle päiväle klo 12 saakka, sitte huominen sää. Suuri ja tarkka ennustus joka tiimale, 48 seuraavan tiiman aikana. Sää tääpänä/huomena ja siitä etheenpäin kahen seuraavan päivän aikana.
Yr: Sääennustus seuraavalle paikale: Gausvik, lauvantai keskipäivä: Osittan pilvisää / umpuilma og 0° Esimerkki yr.no nettilaijan Javascript-ennustuksesta Esimerkki yr.no nettilaijan Javascript-ennustuksesta Esimerkki yr.no nettilaijan Javascript-ennustuksesta
Katto tämän suurempanna Katto tämän suurempanna Katto tämän suurempanna

Koodi:

Koodi:

Koodi:

Koodi:

2 PHP-ennustus

yr.no nettilaijala oon valmis PHP-skripti, jota sie saatat käyttäät niin ko halluut. Jos sie muutat skriptii, niin sie häyvyt seurata seuraavaa:yr.no nettilaijan daattan käyttämäehot. Sie et saata ottaat poijes yr. no nettilaijan krediteerinkkii tahi linkkii.

Tästä näjet, minkälainen PHP-ennustus oon: kvås.no eller Bergstølen hyttälaikotus.

Näin sie sen tehet: Daattan käyttämäopastus ja lastaaminen.

3 XML-ennustus

http://www.yr.no/paikka/Norja/Tromssa/Harstad/Gausvik/varsel.xml

yr.no oon sääpalvelus, josta löyvät seittemän miljuunan paikan prognoosin XML-formaatissa. Jos sie olet seppä käyttämhään XML-daattaa, niin sie saatat itte tehhä enämen palveluksii ja aplikašuuniita.Luje lissää XML-daatasta: yr.no.

Oon tähelistä, ette sie lujet seuraavan: yr.no nettilaijan daattan käyttämäehot. Jos sie tehet jotaki, mikä oon yr.no nettilaijan käyttämäehtoi vasthaan, niin siitä saattaa tulla rangastus.