My places
Velg språk / Choose language:

Her kan våren bli ekstra våt

Flom

FLOM: Det er mindre snø enn normalt mange steder i landet, men der det er mest snø er sjansen for vårflommer betydelig større.

Faren for stor vårflom er større enn normalt i noen områder på Vestlandet, i Oppland og i Trøndelag.

Det er særlig i høyereliggende strøk av Vestlandet, nordvestlige fjellstrøk av Oppland og indre strøk av Trøndelag at sannsynligheten for stor vårflom er større enn normalt, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på sine hjemmesider.

I disse områdene har det kommet mer snø enn normalt i år, noe som fører til mye snøsmelting.

vekslende vær (Foto: Cian Ginty/Flickr)

VEKSLENDE VÆR: Våren har så langt vært relativt tørr og starten var rekordvarm. Nå gjenstår det å se hvordan siste del av våren blir!

Foto: Cian Ginty/Flickr
Flom og rad herjer i Midt-Norge (Foto: Alley, Ned/NTB scanpix)

FLOM I MIDT-NORGE: I slutten av mars var Midt-Norge rammet av flom og mange ras. Her oversvømmelse i Stjørdalsvassdraget.

Foto: Alley, Ned/NTB scanpix

Vårværet spiller en stor rolle

I resten av landet derimot har det kommet mindre snø enn normalt som gir mindre sjanse for vårflom.

Men flomfaren avhenger av været under snøsmeltingen.

Dersom våren blir relativt nedbørfattig og med moderate temperaturer vil det føre til redusert sannsynlighet for større vårflom enn normalt i disse områdene.

Hvis det kommer mye nedbør kan det føre til stor flom, selv i områder med lite eller ingen snø, skriver NVE.

Lite is i elvene i sør

Det er lite is igjen i elvene i Sør-Norge. Unntaket er nord i Østerdalen. Det er fremdeles elveis i nordre deler av Nordland og nordover.

Her kan oversvømmelser forekomme dersom vannføringen øker på grunn av snøsmelting eller nedbør, også om vannføringen ikke er spesielt stor.

(NVE og NRK)

Siste saker frå yr.no