My places
Velg språk / Choose language:

Isen forsvinner

Havis (Foto: Picasa 2.0/NRK)

Ekspertene regner med å få bekreftet at 2008 enten er året med minst, eller med nest minst, isdekke om sommeren. Smeltingen når en topp rundt midten av september.

Foto: Picasa 2.0/NRK

Isen i Arktis kan ha nådd sitt hittil laveste nivå.

Sjøisen i Arktis

• Er på størrelse med Europa

• Fersk is er mellom 1,5 og 2 meter tykk

• Gammel is (opp til 30 år) kan bli 5 meter tykk

• Sjøisen smelter som oftest om sommeren og vokser om vinteren

• Isen er på sitt tynneste i september

• Forskerne tror at sommerisen vil forsvinne innen 2050

De endelige tallene for isareal i Arktis er ventet om noen dager, men totalvolumet av is kan ha nådd sitt hittil laveste nivå.

Normalt skal ismassen variere mellom 7 og 14 millioner kvadratkilometer. I september 2007 var utbredelsen 4,13 millioner kvadratkilometer. Det er ennå usikkert hvor stor 2008-utbredelsen vil være.

Tynnere is

- Hvis man tar redusert istykkelse med i regnestykket, er det trolig mindre samlet ismasse i år enn noe tidligere år siden overvåkingen begynte, sier Martin Sommerkorn, WWFs seniorrådgiver i arktiske klimaspørsmål.

Bekymringen deles av Olav Orheim i Forskningsrådet. Han leder sekretariatet for Polaråret. Forskere over hele verden følger med på de daglige iskartene som legges ut av NASA. Satellittovervåkingen startet i 1979, og siden da har istapet vært 2 prosent i året.

- Men siden 2004 har isarealet vært under gjennomsnittet, og smeltingen tiltar for hvert år. Den globale oppvarmingen forlenger smeltesesongen, sier Orheim.

Issmeltingen over for i år

Ifølge Nanset Senteret i Bergen er issmeltingen med stor sannsynlighet over for i år. Senterets målinger viser at bunnivået ble nådd 11. september og vil ligge rundt 0,1 millioner kvadratkilometer over det som fjorårets bunnotering i senterets analyser.

- Prognosene viser at isen nå vil øke, sier Ola M Johannessen ved Nansen Senteret til NTB.

Canadiske båter patruljerer i Arktis (Foto: MICHEL COMTE/AFP)

Canadiske båter patruljerer i Arktis. I år kan de for første gang ta snarvegen til Asia, gjennom både Nordøst- og Nordvestpassasjen.

Foto: MICHEL COMTE/AFP

Kan krysse med skip

Orheim sier det nå er mulig å krysse nesten hele Polhavet med skip.

2008 er det første året både Nordvestpassasjen, nord for Nord-Amerika, og Nordøstpassasjen, nord for Russland, er isfrie.

- Den siste uken har det også vært åpent hav nord for de sibirske øyene, og det går an å komme ut i Barentshavet vest for Frantz Josefs land. Det er faktisk mulig med noen ukers skipstrafikk i internasjonalt farvann nord for Russlands territorialfarvann, sier Orheim.

Seler utstyrt med måleinstrumenter tar seg nesten helt inn til Nordpolen, og ifølge Orheim tyder dette på at det er åpent vann og store råker helt inn mot polpunktet.

Sommerkorn sier at det stadige tapet av eldre, tykkere is betyr at isdekket i Polhavet blir yngre og tynnere for hvert år. Området med is som er minst fem år gammel, har skrumpet med 56 prosent mellom 1985 og 2007. Den eldste isen er så godt som borte.

Alarmerende

- Vi regner med å få bekreftet at 2008 enten er året med minst, eller med nest minst, isdekke om sommeren. To år på rad har vi dermed målt rekordlite sommeris, og den katastrofale nedadgående trenden fortsetter, sier Sommerkorn.

Klimaeksperten mener at det som skjer i Arktis, er alarmerende for resten av verden.

- Arktis spiller en avgjørende rolle for stabiliseringen av det globale klimaet. Polhavet er som et speil. Det sender solens varmestråler ut igjen i rommet. Når isen forsvinner, absorberer vannet mer varme og bidrar til den globale oppvarmingen. Dette frigjør også CO2 som har vært låst inne i isen, advarer Sommerkorn.

Han ber innstendig verdens regjeringer om å sørge for at en ny avtale blir inngått på klimatoppmøtet i København i desember 2009. Denne avtalen skal trå i kraft etter utløpet av Kyotoavtalens første fase i 2013.

Isen i Arktis i år sammenlignet med i 2005 (Foto: Illustrasjon: The National Snow and Ice Data Center)

Isens utbredelse i 2007 (historisk bunnivå) sammenlignet med 2005.

Foto: Illustrasjon: The National Snow and Ice Data Center

Les mer om isen i Arktis: Smelter med rekordfart

Les Knut Espen Solbergs reiserapporter fra Arktis 2008 Et smeltende Arktis

(NTB-Per Christensen )

Siste saker frå yr.no