Vinterstorm treffer deler av Nord-Norge

Det er meldt full storm i deler av Troms og Finnmark i helgen med vindkast så sterke at det grenser til ekstremvær.

Uvær på vei mot Nord-Norge

Et kraftig lavtrykk nærmer seg nordlige deler av Troms og Vest-Finnmark

Foto: http://seawatch.mg.uoa.gr/

Et kraftig lavtrykk ved Jan Mayen og høytrykk over Nordvest-Russland gir lørdag sterk vind fra sør i Troms og Finnmark.

– Det er vindkastene som er det farlige i denne situasjonen. Den er ujevn og kan slå hardt ned lokalt, sier Geir Bøyum ved Vervarslinga for Nord-Norge.

Lokalt kan det bli vindkast opp mot 35 meter per sekund.

Verst lørdag kveld

Fra lørdag ettermiddag er det ventet sørlig full storm 25 meter per sekund utsatte steder.

Det er Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark og Troms øst for Lyngsalpene som er mest utsatt. Også Salten og Ofoten får mye vær.

– Den sterkeste vinden er ventet lørdag ettermiddag og lørdag kveld så det blir ikke langvarig, men vi øker overvåkingen av uværet på grunn av de sterke vindkastene. Det kan blåse hardt ut i enkelte daler og fjorder, sier Bøyum.

Fra søndag morgen og utover dagen avtar vinden gradvis.

Storm i Nord-Norge lørdag 29. desember

Stormsenteret sender fra seg kraftige vindkast, opp mot 35 meter per sekund.

Foto: yr.no/kart

Grenser til ekstremvær

Vindkastene som varsles er helt opp til grensen for hva som vurderes som ekstremvær, men omfanget og variheten på kastene tilsvarer ikke kriteriene til et ekstremvær.

– Vi har sendt ut et OBS-varsel som er tett opp under ekstremvær så det blir mye vær, understreker vakthavende meteorolog Rafael Løvdahl Escobar i Nord-Norge.