Vind i kastene

En meteorolog varsler aldri «storm i kastene». Her får du vite hvorfor.

Asker kirkegård rasert av stormen
Foto: NRK

Spørsmål fra Else

Hvorfor varsles ikke vindkast, er ikke disse de mest ødeleggende i forhold til middelvind?

Svar fra Anders Sivle, statsmeteorolog

Hei Else, takk for spørsmålet!

Både vindhastighet og vindretning kan variere mye på kort tid. Derfor benytter vi gjennomsnittsverdier for å kunne si noe meningsfullt om vindforholdene. Dette gjelder både ved observasjon av vind og i værvarsler.

Vindkast

Et vindkast er øyeblikksverdien av vindhastigheten.

Selv om vindkast av varierende styrke alltid vil forekomme, er det særlig i situasjoner med ustabil luft, i byger og ved utfallsvind i fjordene at de kan bli spesielt sterke. I slike tilfeller er det ikke uvanlig at de kraftigste vindkastene blir 1,5-2 ganger så sterk som gjennomsnittsverdien av vinden, men enkelte ganger blir de enda sterkere (for eksempel på dager med svak gjennomsnittsvind og kraftige byger).

Når gjennomsnittsvinden er sterk, som under stormen på kysten av Sørlandet og Østlandet torsdag 30. juli, er det vanligere med vindkast omtrent 1,2-1,3 ganger så sterk som gjennomsnittsvinden.

Når varsles vindkast?

Vindkast registreres på de fleste værstasjonene, men varsles vanligvis ikke.

Det finnes imidlertid noen unntak. Dersom det er ventet svært sterke vindkast kan de tas med i værvarselet. Et slikt varsel kan lyde «stiv kuling 15 m/s, i kastene 30 m/s».

Uttrykk som «stiv kuling, storm i kastene» skal ikke benyttes, fordi det er feil. Grunnen er at de ulike vindstyrkene er definert ut i fra gjennomsnittsverdier (Beauforts vindskala).

Et annet unntak er for varsler til flytrafikken. Dette er varsler på en spesiell kodeform, og her varsles vindkast dersom de overstiger gitte grenseverdier.

Gjennomsnittsvind

Dersom det varsles for eksempel stiv kuling 15 m/s vil vindhastigheten i løpet av en 10-minutts periode være både sterkere og svakere, nettopp fordi dette er en gjennomsnittsverdi.

Det vil altså forekomme vindkast betydelig sterkere enn denne verdien og perioder med roligere vindforhold.

Hvis gjennomsnittsvinden ventes å variere mye, kan vi uttrykke dette som for eksempel «stiv kuling 15 m/s, perioder med sterk kuling 20 m/s».

Forskjell på Norge og USA

Vi, og de fleste andre land i verden, benytter definisjonen av gjennomsnittsvind gitt av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO), som sier at vinden skal måles 10 meter over bakken i 10 minutter, og deretter ta gjennomsnittsverdien.

I USA har de egne regler, og for eksempel har jeg sett at de benytte gjennomsnittsverdier over både over 1 minutt og 2 minutter (i 10 meters høyde) for tropiske sykloner. En kortere periode vil gi noe høyere verdier for gjennomsnittsvind enn over 10 minutter.

Hilsen fra Anders