Ekstremvêret «Roar» kjem til Trøndelag og Nordland

Meteorologane åtvarar: Store mengder regn på veg mot Helgeland og Trøndelag.

Meteorolog Rafael Løvdahl om Ekstremværet Roar

Det blir store mengder nedbør, mens også ein del vind i Trøndelag. Sjå meteorolog Rafael Løvdahl forklare ekstremværet Roar i denne videoen.

Meteorologane har sendt ut ekstremvarsel for uvêret i Trøndelag og Helgeland. Nedbøren er hovudgrunnen til varselet, og dei ventar at dei skal bli meir regn enn først meldt:

  • Torsdag og fredag er det venta store nedbørsmengder i Trøndelag og på Helgeland. I Trøndelag er det venta mest regn nord for Trondheim.
  • Det er venta 100-130 mm på 24 timar og lokalt rundt 150 mm på 36 timar.
  • Mest nedbør vil det komme i perioden torsdag føremiddag til fredag ettermiddag.
  • NVE har sett flaumfaren til oransje nivå i Nord-Trøndelag. Det er nest høgst på skalaen. Gult for område i Sør-Trøndelag og Nordland.
  • Det er venta kraftig vind frå vest, med styrke liten til full storm.

– Ein månadsnormal med nedbør på eitt døgn
Nedbør Roar

Ekstremvêret Roar konsentrerer nedbøren i mellom Nord-Trøndelag og Nordland.

Foto: Met

Det farlege med uvêret er at nedbøren råkar område som vanlegvis ikkje får mykje nedbør.

Til dømes kan i Lierne i Nord-Trøndelag få ein oktober-dose med regn på eitt døgn. Det er snakk om verdiar ein kan vente seg kvart 25. eller 50. år statistisk.

– Det er større skadepotensial i indre strok sidan dei vanlegvis ikkje får mykje nedbør, fortel statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Meteorologen fortel at ein uheldig plassering av lågtrykka gjer at det blir mykje regn på eit lite område. Ofte kjem nedbørsfrontane på tvers av landet, og går fort forbi. Denne fronten treff landet på langs.

– Dersom ikkje vindretninga endrar seg og vêrsituasjonen blir stasjonær, så kan det blir ekstremvêr, forklarar Fagerlid.

Roar kjem frå island

«Roar» blir danna vest for Island torsdag morgon. Ekstremvêret kan kome med meir regn enn det vanlegvis kjem på i oktober månad - på kun eitt døgn.

Foto: Met

Usikkerheit om fredagen

Sjølv om vinden ikkje er årsaka til at meteorologane sender ut varsel denne gongen, vil den utan tvil gjere seg gjeldande i dette uvêret.

– Det kan blåse full storm langs kysten. Lenger inne i landet er det vindkasta som kan gi kraftige problem.

Vakthavande meteorolog torsdag morgon, Martin Granrød, fortel at det framleis er litt uvisst kor voldsom «Roar» blir fredag.

– I varselet melder vi at det er venta full storm med opp mot 35 meter i sekundet i kasta langs kysten fredag morgon. Men det er framleis litt uvisst akkurat kvar lågtrykket plasserer seg, og kor djupt det blir.

Usikkerhet Roar Fredag

Det er vanskeleg å seie nøyaktig kvar ekstremvêret «Roar» tek vegen fredag morgon. Mykje regn blir det uansett, men varselet kan endre seg i høve til vinden.

Foto: Met

Jetstraumen lagar trøbbel

I august og tidlegare i september har jetstraumen vore gunstig plassert for Noreg sin del. No har den flytta seg lenger sør.

Jetstraumen har fyrt opp under stormen i Nord-Noreg tidlegare i veka og ekstremvêret i Trøndelag og Nordland.

Meteorologen forklarar at jetstraumen tek med seg varm og fuktig luft heilt frå USA og Canada. Den er med på å forsterke lågtrykka som treff oss.

– Dei store mengdene vassdamp blir til regn. Den sterke pålandsvinden fraktar regnet langt inn i landet der dei vanlegvis ikkje får så mykje nedbør.

Flom i Trøndelag

Slik kan det sjå ut dersom det fløymer over på Levanger. Der er flaumfaren sett til oransje nivå, nest høgste nivå.

Foto: Ole Johan Ramfjord