Derfor har ikke regndråpene tåreform

En regndråpe er faktisk rund eller nesten flat, og ikke tåreformet slik mange tror. Den kan også likne på en sopp.

Regndråper

Vi kaller det regndråper, men egentlig er ikke regnet formet som dråper men som en ball.

Foto: Colourbox.com

I ukens «spør meteorologen» forklarer yr-meteorolog Anne Solveig Andersen grunnen til regndråpenes spesielle fasong:

En typisk regndråpe er ikke formet som den velkjente tåren. Dråpen ligner mer på en liten ball. Jo større den blir og jo fortere den faller, kan dråpen se mer ut som en slags hamburger eller en fallskjerm.

Dannelse av skydråper

For å danne skydråper, må vi ha en kondensasjonskjerne. Det vil si en partikkel som skydråpen kan vokse på, som for eksempel støv eller havsalt.

Når det er nok fuktighet i lufta vil vanndampen feste seg på denne partikkelen og danne skydråper. Skydråpene er veldig små, mindre enn sandkorn, og partiklene enda mindre,

Dannelse av regndråper

ILLUSTRASJONSBILDE: Sommerregn i Norge

Dråpene vokser seg store i atmosfæren, og når de er tunge nok faller de ned i hodet på oss.

Foto: Flickr_vatne

En typisk regndråpe er 100 ganger større enn skydråpene.

I varme skyer dannes regndråper ved at skydråper av ulike størrelser kolliderer med hverandre og vokser sammen.

Grunnen til at regndråpen i utgangspunktet er rund er overflatespenning.

Vannmolekylene trekkes mot hverandre og samles i en ball. De minste dråpene veier lite og har lav fallhastighet. Disse er lite påvirket av luften rundt.

En gjennomsnittlig regndråpe vs. skydråpe

En gjennomsnittlig regndråpe sammenliknet med en gjennomsnittlig skydråpe.

Foto: http://apollo.lsc.vsc.edu/~wintelsw/MET1010LOL/chapter07/

Kuler som blir til fallskjermer

Dråpen vokser på sin vei nedover og da vil formen på dråpen forandre seg.

drops on a leaf

En stor regndråpe er tung og ka ligne på en sopp når den faller i luften.

Foto: Istvan Laszak / Colourbox.com

Ettersom dråpen blir større, øker også hastigheten. Da vil luftmotstanden bli større og kulen får en flatere form (se figur). Dråpen vil nå ligne mer på en hamburger eller en sopp.

Bunnen av dråpen får en større flate og luftmotstanden øker. Dråpen ligner etterhvert mer på en fallskjerm.

Fasongen på regndråper

Ulike fasonger på regndråper.

Foto: Perlman Howard http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleprecipitation.html

Brytes opp til fleresmå dråper

Motstanden fra vinden øker og gjør at overflatespenningen som holder dråpen sammen gradvis brytes opp. Dråpen kan på sin vei brytes opp i flere små dråper.