Norge Rundt-programleiar overraska av kjempebølge

Landkrabben Vibecke skulle finne ro og fred på ei aude øy. I staden vart ho overraska av storm og 16 meter høge bølger. Heldigvis måtte berre kamera bøte med livet.

Created by InfoDispatcher

VILT HAV: Bølga som slo over Vibecke kan ha vore nesten 16 meter høg. Kameraet døde eit halvt minutt etterpå, så bilda av kjempebølga er dessverre tapt. Dette opptaket er gjort same plass – men litt lenger opp frå sjøen.

Bølgene slår inn over den vesle holmen der Marstein fyr ligg. Ved det som er ein god fiskeplass når sjøen er roleg, står programleiar i «Noreg Rundt», Vibecke Wold Haagensen.

Ho har stått der i ein halvtime for å gjere opptak til fredagens sending, i god avstand til det sydande havet. Kameraet har ho teipa fast i gelenderet der ho held seg fast i vinden.

Plutseleg reiser ei svær bølge seg, og ein vegg av vatn slår over den einsame øybuaren.

– Heldigvis hadde eg redningsvest. Den gigabølga overraska meg skikkeleg, fortel Vibecke.

– Kameraet døde eit halvt minutt etterpå, så bilda av kjempebølga er dessverre tapt.

Created by InfoDispatcher

LANDKRABBE: Programleiaren frå Hedmark opplevde skikkeleg kystvêr på fyret som har stått sidan 1800-talet.

Gigantbølge

– Det høyrest ut som Vibeke har opplevd ei sokalla «freakwave», seier Ole Johan Aarnes. Forutan å forske på bølgeklima og vind på Meteorologisk institutt, brukar han mykje tid i vatnet med surfebrettet.

Bølger på Marstein

ROLEG: Bølger kjem i sett. Det er vanleg at nokre bølger i kvart sett er større enn dei andre.

Foto: Vibecke Wold Haagensen

Han fortel at det er fleire teoriar om korleis slike bølger blir til. Til dømes kan topografien på havbotnen gjere at bølger kjem frå ulike retningar og krasjar. Bølga får ei opptårning, og opplevast større og meir dramatisk.

Det er også ein teori at enkelte bølger veks seg større ved å stele energi frå andre bølger.

Bølgene reiser langt

Vibecke skulle finne fred og ro på Marstein fyr 9.-10. mars. I staden for opplevde ho vindkast på over tretti meter i sekundet og bølger som slo innover halve øya.

Signifikant bølgehøgde, gjennomsnittet på dei største bølgene, var rundt åtte meter når Vibecke opplevde stormen.

– Enkeltbølger kan bli dobbelt så store som den signifikante bølgehøgda, seier Ole Johan Aarnes.

Bølgene på Marstein klokks 6

TIDLEG PÅ AN: Klokka seks om morgonen 10. mars var både vinden og bølgene på det verste.

Foto: MET

Det er vinden som skapar bølgene. Lengda vinden får påverke havoverflata utan å bli avbroten, heiter strøklengde. Om strøklengden er lang, har bølgene tid til å bli store.

Bølga som trefte Vibecke kom med eit lavtrykk frå Nord-Skottland. Dersom lavtrykket har ei optimal bane, kan bølgene som treff kysten i Noreg kome heilt frå Nord-Atlanteren.

Landkrabbe på kysten

Som ekte skogsmatros frå Hedmark lærte Vibeke at du ikkje kan stå for langt vekke når du ser på bølger. Pakkelista blir nok også litt annleis neste gong Vibecke reiser på stormtur.

– Paraplyen eg hadde i baggen var det ikkje mykje hjelp i.

Created by InfoDispatcher

ALEINE: Vibecke hadde berre selskap av nokre villsauer på den vesle holmen.