Normal

No vert vêret for den neste månaden avgjort..

I alle fall om vi skal lite på folketrua.

Hund i hundedagane

HUNDEDAGANE: No er vi inne i ein periode som har sterk posisjon i folketrua når det kjem til både vêr, mat og hundar. Denne fine firbeinte som vart delt med oss på Yr.no/bilder, hadde i alle fall ein fin start på hundedagane!

Foto: @benedickte/Instagram

Hundedagane, har du høyrt om dei? Perioden vi nett har gått inn i no finn vi kanskje dei mest kjende folketruene knytt til vêr.

Hundedagane startar 23. juli og varar til 23. august. Ifølge folketrua kan vêret i starten av denne perioden seie noko om korleis resten av månaden blir.

Ifølge statistikken kan det faktisk vere noko i dette, skriv meteorologen John Smits på si facebook-side. Han er meir enn gjennomsnittet interessert i slike gamle vêrteikn.

Fin i starten, fint framhald

«Går hundedagane inn med regn, blir det vått ein heil månad», vart det sagt på Austlandet.

I andre delar av landet vart det hevda det motsette: inn med regn, ut med govêr. Inn med godvêr, ut med uvêr.

– Det er ikkje lett å bli klok på dette, akkurat – omtrent som rognebæra, skriv John Smits.

Men stemte den gamle overtrua på Austlandet er det i så fall Nord-Noreg som ligg an til å få ein god vêrperiode framover. I Finnmark var det temperaturar opp mot 25 grader midt på søndagen.

I Sør-Noreg var det kraaftige torebyer som gjorde seg gjeldande:

Bygeaktivitet 23.juli

TORE: Det var heftige byer med torevêr i innlandet i Sør-Noreg søndag. Vi kryssar fingrane for at overtrua ikkje sler til, og at betringa kjem!

Foto: Met.no

Interessant nok seier Smits at det statistisk sett kan vera noko i overtrua. Vêrlaget som er i denne perioden større sannsyn for å etablere seg og vare ved i 2–4 veker enn andre tider av året.

– Statistisk sett trur eg reint personleg mest å det første.- Altså at ustabilt vêr i inngangen til hundedagane har ein tendens til å vare ved store delar av perioden fram til 23. august. Så får vi følge med å sjå kva av variantane som stemmer i år, skriv Smits.

Hundane et gras og maten rotnar

Det er ikkje berre til vêr overtrua for hundedagane er knytt. Også om mat og ulike naturfenomen har folkloren sterke meiningar.

Blant anna er det sagt at mat har lettare for å rotne i denne perioden. Det kan ha sin naturlege forklaring med at desse vekene statistisk sett er nokre av dei varmaste og fuktigaste i året, og det gir gode forhold for mugg og rote.

Nokre seier også at hundane et meir gras i denne perioden. Men namnet i seg sjølv stammar frå gamle Egypt. Frå overtru knytt til posisjonen til stjerna Sirius, Hundestjerna, hadde i akkurat denne perioden.