Nå kan du se en grønn komet på himmelen

Kometen 45P som no suser forbi jorda står høgt på himmelen og vil difor vere muleg å sjå frå heile landet.

Komet

Komet 45P/Honda – Mrkos – Pajdušáková vil få same flotte grønfarge som kometen på bildet – C/2014 Q2.

Foto: Terry Lovejoy

Dei neste dagane er det ein ekstra god grunn til å komme seg tidleg opp om morgonen. Astroparet Knut Jørgen Røed Ødegaard og Anne Mette Sannes fortel ivrig om det du kan få sjå.

Knut Jørgen Røed Ødegaard og Anne Mette Sannes

Astroparet Knut Jørgen Røed Ødegaard og Anne Mette Sannes er klare for å døgne for å sjå kometen.

Foto: Privat

– Kometar er langveisfarende gjester som vi må få med oss når dei besøkjer oss. Det er ei fantastisk oppleving å sjå desse, ei kjensle av å vere i eitt med universet.

– Den kan sjåast som ein grøn og loden flekk som vil flytte seg ein god del på himmelen frå dag til dag, noko som er ganske uvanleg fordi dei fleste kometar held til lenger unna, seier dei to.

Grøn glede

Kometen kjem opphavleg frå Kuiperbeltet, eit breitt belte av isobjektar utanfor Neptun. Den har nå teke ein sving rundt sola, og sidan kometens kjerne dermed er varma opp av solstrålingen, spys lysande gasstråler ut i den grøne tåkeskya som utgjer kometens hovud.

Kometens grøne farge skuldast at sola si UV-stråling får karbonmolekyler til å fluorisere, og den er relativt lyssterk, trass i sin beskjedne størrelse.

Slik ser du den

For å finne den må du først vite kvar du skal sjå. Retninga er syd på morgonhimmelen, og kometen beveger seg gjennom stjernebiletet Herkules på sørhimmelen. Bruk stjernekart, for å leite etter kometen.

Du må ut tidleg om morgonen, i god tid før det lysnar. For å sjå den bør du komme deg litt vekk frå lys og bysentrum til ein mørk stad – og la det gå gjerne 15 minutt før auga venner seg til mørket.

Kometar er diffuse objekt og ikkje punkter slik som stjernene, og difor er det spesielt viktig å ha bra nattsyn og mørk himmel for å skjelne objektet. Eit godt tips er òg å ikkje sjå på skjermar frå mobilar eller liknande for å få best nattsyn, forklarar dei to.

Kometen vil være synleg med ein liten håndholdt kikkert, men det er også mogleg å sjå han uten hjelpemidler.

stjernekart

Slik vil sydhimmelen sjå ut kl. 07.00 laurdag.

Foto: Sannes og Ødegaard

Bra kometvêr

Det er store moglegheiter for at det vil vere skyfritt og klar stjernehimmel over store delar av landet, seier vakthavande statsmeteorolog Gunnar Livik.

Kva dag som blir best der du bur? Sjekk Yr.

Dei beste dagane for å observere kometen blir frå torsdag til søndag, men laurdag morgon er den aller nærmast jorda. Neste moglegheit til å sjå kometen utan avansert utstyr- blir i neste hundreår.

– Vi er utprega B-menneske, men når det er moglegheit til å få med seg ei slik oppleving blir vi til A og setter på to-tre vekkarklokker, ler Sannes.