Ingen gladnyhet om isen i Arktis

Akkurat nå er isen i Arktis på sitt årlige minimum. Selv med mer is enn i rekordåret 2012, er det ikke noe som tyder på at oppvarmingen bremser.

Smeltende is i Arktis

FERSKE TALL: Når isen i Arktis smelter forsterker det den globale oppvarmingen. Det ble ikke satt ny smelterekord i år, men trenden er mindre og tynnere is på Nordpolen.

Foto: JOHN MCCONNICO / AP

– Det er mer is enn i fjor og omtrent like mye som det var i 2009, men den lange trenden er uforandret, sier Stein Sandven ved Nansensenteret i Bergen.

Med andre ord – det blir mindre is i Arktis og klimaendringene fortsetter.

Sjøis

Sjøisen i Arktis har siden 1979 blitt målt med satellitt. I tillegg måles blant annet tykkelsen av forskere som er på tokt i området.

Foto: Picasa 2.0 / NRK

Hvert år i september er isarealet og isutbredelsen på sitt laveste. Forskerne har ventet spent på hvor lite is det kom til å være i år. Nå tror de årets minumum er nådd.

Rekordlite i fjor

I fjor ble det målt rekordlite sjøis på toppen av kloden. Sammen med data for flere tiår blir det sett på som et tegn på global oppmarming.

– Det er som i sport. Folk går fortere og fortere på skøyter, men det blir ikke satt ny verdensrekord hvert eneste år. Det ble satt en isrekord i 2007 som ikke ble slått før i 2012. I år ble det ikke satt ny rekord i Arktis, forklarer Thomas Lavergne, forsker ved Meteorologisk institutt.

Rekordene han snakker om er lite å juble for. Ismengden i Arktis er et viktig tegn på hvor fort den globale oppvarmingen går. Det siste tiåret har det vært rekordlite is flere år.

– Det er sommerværet som avgjør om det blir satt rekord i september. Selv om det ikke ble satt rekord i år er det mindre is i Arktis nå enn det har vært i middelverdi fra 1979 til 2000, sier Lavergne.

Sjøisutbredelse i Arktis

Grafen viser også at 2013-minimumet for sjøis i Arktis er mye lavere enn middelverdien for 1979-2000. At vi ikke slår minimum hvert år endrer ikke på at det i snitt blir mindre og mindre is i Arktis, sier Thomas Lavergne.

Foto: Kilde: EUMETSAT OSI SAF (www.osisaf.met.no)

Forsterker klimaendringene

I dag skriver Nansensenteret i en pressemelding om funnene de har gjort ved hjelp av satelitter som måler isen i Arktis. At det i år er mer is enn i fjor overrasker ikke forskerne.

– Dette er en naturlig variasjon som skjer med isen hvert eneste år. Sånn er isen og sånn er klimasystemet, forklarer Sandven.

Når isen smelter, blir havet mørkere, og dermed absorberer det mer varme. Det fører i sin tur til at også atmosfæren over havet blir varmere. Dermed forsterker issmeltingen klimaendringene over hele kloden.

Isutbredelsen i Arktis den 12. september, 2013

Isutbredelsen i Arktis den 12. september, 2013, basert på data fra den amerikanske satellitt sensoren SSMI. Lilla er isgrensa fra 2007, svart er fra minimumsåret 2012 og den røde linja er 2013.

Foto: Kilde: N. Ivanova, NERSC http://arctic-roos.org

Endrer ikke budskapet i statistikken

I forrige uke meldte enkelte britiske og norske aviser at en global nedkjøling var i gang fordi det er mer is i Arktis enn i fjor.

Feilaktig tolkning av målingene, svarte ledende klimaforskere og påpekte at klimaendringer måles over lengre perioder enn fra år til år.

Årets minimum i isareal er altså mindre enn det var på 1980-tallet, men litt høyere enn det siste tiåret hvor isen har krympet betydelig.

– Det er en trend vi har observert med satelitt i 34 år. Variasjon fra et år til et annet endrer ikke mye på budskapet om at det det blir mindre is, sier Thomas Lavergne ved Meteorologisk institutt.

Tynnere og tynnere is

Havisen betyr mye for biologien i Arktis. Særlig kan smeltingen være en trussel for maritime pattedyr og sjøfugl.

Det er store regionale forskjeller i sjøisen i Arktis som kan forklares med naturlige variasjoner i vind og havstrømmer.

– Nå er det mye tynnere is enn det pleier å være, og når isen blir tynnere smelter den lettere. Tokt i Arktis har målt istykkelsen i mange år. Statistisk sett blir isen tynnere og tynnere, forteller Lavergne til yr.no.

Sjøisutbredelse i Arktis i mars og september

I mars hvert år er isen på sitt største. I september er den på sitt minste. Spørsmålstegnet ved siden av årets tall står der fordi forskerne enda ikke vet om det kan bli mindre is i år.

Foto: Kilde: EUMETSAT OSI SAF (www.osisaf.met.no)