Hvor mange soltimer har du?

En yr.no-bruker fører seg ført bak lyset etter å ha kjøpt eiendom. Er det sant at de fleste eiendommer i Norge ikke har sol hele året, spør hun.

Hus i sol

Flatt eller kupert? Landskapet er en av faktorene som påvirker hvor mye sol du får på huset ditt.

Foto: Ulf Bodin / Flickr

Marit kjøpte en «solrik» eiendom ved Drammenselva, der det i ettertid viste seg at solen var borte hele 3 måneder i året. Nå vurderer hun å kreve prisavslag, siden hun føler seg lurt.

– Hvor mye skinner sola vanligvis på et hus i løpet av et år, spør Marit.

Her er svaret fra yr-meteorologen:

Mye som skygger for sola

Det er nok mer enn halvparten av alle husstander i Norge som i et tidsrom på vinteren vil mangle sol på huset. For det første er det mørketid i deler av Nord-Norge om vinteren, da står sola under horisonten, og sola er helt borte fra alle hus. I f.eks. Tromsø varer mørketiden to måneder. For det andre har vi et variert landskap i Norge, mange steder er det både kupert og fjellrikt landskap, som godt kan skygge for sola.

Maks seks timer

I Sør-Norge har vi ikke mørketid, med solen står lavt på himmelen i tidsrommet 20. november til 20. januar. For et hus som ligger i et flatt landskap, f.eks på Jæren – vil man når sola står på det laveste (21. desember) kunne ha maksimalt ca 6 timer med sol på huset. Men mange steder der hus ligger i grovere terreng, influert av hauger, fjell og dalfører – vil man kunne oppleve at landskapet rett og slett skygger for den lave sola.

Et hus som ligger åpent til mot sør, gjerne i en sørhelling, vil få maksimal uttelling for sol om vinteren.

Mens det motsatte er tilfelle når et hus ligger i en nordhelling. Da vil sola kunne være borte i både to og tre måneder. Enkelte hus ligger i dalfører som er så trange, og har fjell mot sør som er så høye at sola kan være borte halve året.

Sol hele døgnet om sommeren

Om sommeren vil de aller fleste hus i Norge ha flere timer med sol. Ved midnattsol i Nord-Norge vil mange husstander kunne oppleve sol hele døgnet.

Men også om sommeren kan det være store forskjeller. Selv om antall soltimer gjennom døgnet godt kan være likt for et hus som ligger i en østhelling og et som ligger i en vesthelling – vil fordelingen være ulik gjennom døgnet.

Det østvendte huset har morgensol, mens det vestvendte har kveldsol.

Dette må du tenke på

For å oppsummere: En huskjøper bør være bevisst på flere ting ved valg av hus i forhold til solforhold: Himmelretning, terreng og breddegrad – alt spiller inn på antall soltimer. Og klimatisk sett er det heller ikke like mye sol alle steder i landet vårt.

Sjekk tabellen (og ikke glem været)

I tabellen under finner du hvor mange soltimer som vanligvis måles i løpet av et år, ulike steder i landet.

Husk at også været påvirker hvor mye sol du har. Steder med mye skyer kommer nødvendigvis dårligere ut enn steder med mye fint vær. Det er altså ikke bare himmelretning, terreng og breddegrad som påvirker!

Målte soltimer i året

Sted

Soltimer

Sørnesset, Stor Elvdal

1383,6

Kise, Ringsaker

1556,3

Ås, Akershus

1635,1

Blindern, Oslo

1669,0

Kjevik, Kristiansand

1777,6

Sola

1513,1

Florida, Bergen

1184,4

Bjørkehaug i Jostedal

1124,1

Fiskåbygd, Vanylven

1081,2

Tyholt, Trondheim

1346,5

Bodø

1271,2

Tromsø

1263,6

Karasjok

1105,8

Bjørnøya

590,9