Farevarsel på oransje nivå for kraftige vindkast

Førebu deg på at straumen kan forsvinne, tre kan velta og vegar og jernbane bli stengde.

Fare for kraftige vindkast

PASS PÅ! Det er venta kraftig vind i store delar av Sør-Noreg frå om kvelden nyttårsafta. Verst blir det på Sørlandet og Austlandet, sjølv om vindstyrken blir kraftigare på Vestlandet.

– Det kan få konsekvensar dette, seier vakthavande meteorolog, Per Egil Haga, ved Meteorologisk institutt.

Laurdag blei det sendt ut farevarsel på gult nivå om kraftige vindkast i eit stort område frå Agder-fylka, via Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark. Nye prognosar søndag fortel at vinden blir endå kraftigare, og dermed er varselet no oppgradert til oransje farenivå.

– No ser det ut til at vindkasta blir endå kraftigare, seier vakthavande meteorolog Per Egil Haga, ved Meteorologisk institutt.

Dette er farevarsla på oransje nivå:

  • Frå seint måndag kveld er det venta svært kraftige vindkast, 22-25 m/s, i indre strøk av Agder, Telemark og Buskerud. Vinden minkar tyrsdag kveld.
  • Fra tyrsdag morgon er det venta svært kraftige vindkast, 22-25 m/s, i Hedmark og Oppland. Kraftigast vindkast er venta i områda nord for Mjøsa.

Oppfordringa til innbyggjarane i områda er:

  • Fest alle lause gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel utsette stader.

Først til Sørlandet

Det er eit kraftig lågtrykk som ligg like aust for Island, som bevegar seg austover mot Noreg. Lågtrykket ser ifølge meteorologen ut til å gje auka vind i store delar av landet nyttårsaftan og 1. nyttårsdag.

– Vinden ser ut til å auke utover ettermiddagen og kvelden. Og frå seint i kveld ventar vi kraftige vindkast i Agderfylka og særleg i fjellbygdene i Telemark og Buskerud, forklarer Haga.

Nyttårsafta kjem vinden frå sørvest eller vestleg retning. Utover 1. nyttårsdag dreier den nordvestleg og nordleg retning.

Det er venta vindkast med ein styrke på 22-25 meter per sekund.

– Vi kan ikkje sjå vekk frå at det kan komme endå litt sterkare vindkast utover 1. nyttårsdag, seier han.

– Lause gjenstandar kan fyke

Vindauken skjer først i Agder-fylka og i Telemark og Buskerud. Medan den vil vente til litt ut på 1. nyttårsdag med å ramme Oppland og Hedmark.

Oransje nivå er det nest høgste nivået for varsling av farleg vêr. Nivået fortel at dette er alvorleg, og noko som kan bety stor fare.

Dette kan skje på dette farenivået:

  • Gjenstander med store vindfang kan blåse ned
  • Bruer kan bli stengt, og det er fare for skade på bygningar og infrastruktur
  • Sterk vind kan føre til innstilte avganger med båt, fly og annan transport

– Lause gjenstandar kan fyke med vinden, tre kan blåse ned. Vinden kan skape problem for straumforsyninga, og gjere det vanskeleg å komme fram på vegar og jernbane. Det kan få ein del konsekvensar dette, seier Haga.

I fjellet er det allereie sendt ut farevarsel på gult nivå om vanskelege køyreforhold.

– Der er det både vind og nedbør som vil gjera det vanskeleg det neste døgnet vi har framfor oss, meiner vakthavande meteorolog, Per Egil Haga.

Laster Twitter-innhold