Normal

Rammet av katastrofal flom i fjor – frykter gjentakelse

Hjelpeorganisasjonene frykter at årets monsunregn vil gjøre det vanskelig for flyktninger og hjemvendte pakistanere.

Kraftig regnvær i Pakistan sommeren 2010 siden førte til at 18 millioner mennesker ble rammet av en katastrofal flom. 2 000 mennesker omkom og 11 millioner ble drevet på flukt.

Nå venter landet på at monsunsesongen skal sette inn igjen. Håpet er at det blir mindre regn i år. Pakistan er ikke forberedt på en ny flom.

Mangler fortsatt mat og reint vann

– 2010-flommen i Pakistan er en av de største katastrofene noensinne i forhold til område og antall mennesker som ble rammet. Etter massiv flukt har millioner vendt tilbake til kritiske forhold, skriver Unicef i en rapport.

FNs barnefond ramser opp utfordringene de hjemvendte flomofrene står overfor hver eneste dag: Ingen hjem, ingen mat, ingen jobb, ikke reint vann, ødelagt infrastruktur og helsetilbud.

Ny monsun ventes

Mellom to og fem millioner mennesker kan bli rammet av en ny flom de neste ukene, skriver hjelpeorganisasjonen Care. Monsunsesongen har enda ikke satt inn for fullt, men regnmengdene ventes å øke framover.

Klimaforskere sa i fjor at flommen var et varsel om hva vi kan vente mer av i årene framover.

Pakistans meteorologiske institutt fortalte da om ekstremt regn på steder monsunen vanligvis ikke rammer. De ser tegn til at monsunbeltet er i ferd med å flytte seg og at det samtidig gir mer intenst regn.

Mer sårbare enn før

1,7 millioner hjem ble ubeboelige under den voldsomme flommen i 2010. Store avlinger ble ødelagt og en halv million husdyr omkom.

Det siste året har millioner av mennesker kjempet for å overleve. Hjelpeorganisasjonene er spesielt bekymret for de fattigste.

– Familier som huser flomrammede slektninger tømmer sine egne sparepenger. Uten fortsatt hjelp for å sikre oppbygging er det en stor risiko for at mange mennesker havner i en nedadgående spiral som gjør dem enda mer sårbare, skriver Unicef.

Flommene i Pakistan førte til samlede tap på 55,6 milliarder kroner, viser beregninger fra Den asiatiske utviklingsbank og Verdensbanken.

AlJazeera.com rapporter om fortvilelse blant flomofre i Pakistan som et år etter flommen enda ikke har fått hjelp.

AlJazeera.com rapporter om fortvilelse blant flomofre i Pakistan som ett år etter flommen enda ikke har fått hjelp.