«Langfjella,» sa du?

Hvor er det?

Riksvei sju over Hardangervidda
Foto: Sissel Andersen / NRK

Spørsmål fra Arne Finborud og Arild Helgesen:

Hva omfatter egentlig samlebetegnelsen «Langfjella»?

Gjør ikke meteorologene det litt for enkelt for seg når de bruker dette ordet?

Kan dere definere dette området på et kart?

Svar fra Anders Sivle, statsmeteorolog:

Hei Arne og Arild,

takk for gode spørsmål!

Langfjella er en samlebetegnelse, og benyttes om fjellområdene som strekker seg fra og med Setedalsheiene i sør opp mot Jotunheimen i nord.

(Forts. under illustrasjonen.)

Langfjella
Foto: Meteorologisk institutt/Anders Sivle

Fjellkjeden skiller Vestlandet fra Østlandet, og utgjør svært ofte et værskille med forskjellig vær på vestsiden og østsiden.

Nødvendig med samlebetegnelser

I Langfjella kan man også finne det berømte vannskillet, en tenkt skillelinje som går mellom vassdragene som renner ned til Vestlandet og de som renner ned til Østlandet.

Fjellheimen i Sør-Norge kan deles opp i et stort antall områder som har egne navn. I værmeldingene er det nødvendig å finne samlebetegnelser. Ofte har nærliggende fjellområder samme vær, og plass/tid til rådighet i værmeldingene gjør det umulig å nevne mange navn samtidig.

I påsken derimot...

når mange drar til fjells samtidig som været ennå kan være vinterlig og farlig, utarbeider Meteorologisk institutt spesielle fjellvarsler med en mer detaljert oppdeling.

Her er en oversikt over fjellområdene det da utarbeides værvarsler for: Fjellstrøkene i Norge

Ha en fin dag!
Hilsen Anders