Barentshavet varmere på bunnen

På overflaten er Barentshavet kaldere enn i fjor. Men på bunnen blir det varmere.

Bølgeskvulp

Selv om vannet i overflata er kaldere enn i 2011, er det fortsatt varmere enn normalt.

Foto: Jarle Gimmestad / Buagrunnen

Det viser temperaturmålinger som norske og russiske havforskere har gjort i forbindelse med det årlige økosystemtoktet.

– Barentshavet er varmere på bunnen enn i fjor, spesielt i vestlige deler, bekrefter Randi Ingvaldsen, leder for Havforskningsinstituttets forskningsprogram for klima og fisk.

Sørøst i Barentshavet må man tilbake til 1950-tallet for å finne høyere målte temperaturer.

Sterk atlanterhavsstrøm

Randi Ingvaldsen

Randi Ingvaldsen jobber blant annet med overvåkning i Barentshavet og Arktis.

Foto: http://www.imr.no

Årsaken er ikke helt kjent, men det kan skyldes havstrømmer fra Atlanterhavet.

– Det er sannsynligvis knyttet til at tilførselen og strømmene av varmt atlanterhavsvann til disse områdene har vært sterkere enn vanlig.

Grunnen til av havstrømmene har vært sterkere enn vanlig er trolig knyttet til det storskala vindfeltet, eksempelvis passatvinden, vestavindsbeltet, den polare østavinden og jetstrømmen.

– Det har altså vært spesielle vindforhold som har kanalisert mer varmt vann til den vestlige delen, sier Ingvaldsen.

Ingen trussel for fisk

Men varmere vann er ikke nødvendigvis en trussel for fisk og sjøpattedyr, tvert imot.

– Atlanterhavsvannet er varmt og rikt på næringsstoffer og plankton, og gir dermed bedre forhold for fisk som torsk og lodde.

Det har vært observert nordlig rekord i torskeutbredelse samtidig som temperaturene ble observert.

– Ekstra tilførsel av det varme, næringsrike atlanterhavsvannet kan være en medvirkende årsak til denne verdensrekorden, sier Ingvaldsen.

Men ikke alle artene i Barentshavet trives i varmere hav.

– Selvsagt er det også fisk i Barentshavet som ikke trives så godt om det blir varmere. For de arktiske artene betyr dette at de får mindre område å boltre seg på. Men det er neppe noen trussel for dem.