«Cato» og «Dagmar» nærmer seg med stormskritt

Allerede i ettermiddag vil «Cato» slå inn i nord og gi ekstreme vannstander. «Dagmar» er ventet mot kvelden.

Alnes, Godøy 26.11.11

EKSTREMVÆR: «Berit» herjet langs Norskekysten for knapt en måned siden. Nå er det nye ekstremvær på vei, og Cato som gjør seg gjeldende i nord kan minne om «Berit».

Foto: Henny Stokseth Berge

De to ekstremværene nærmer seg med stormskritt. Meteorologene ber folk forberede seg.

  • «Cato»: Ekstremt høy vannstand (stormflo) fra nord i Nordland til vest-Finnmark. Treffer ettermiddag 1. juledag.
  • «Dagmar»: Kraftig vind og høye bølger i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Treffer natt til 2. juledag.

Siste nytt om ekstremværene:

Kan minne om «Berit»

Det er knapt en måned siden «Berit» herjet langs Norskekysten. «Cato», som er ventet nord i landet, kan minne om det forrige ekstremværet.

– Under «Berit» var det springflo siden den var nymåne. Nå er det igjen nymåne og et nytt ekstremvær er på vei som vil gi stormflo og lavtrykk, forteller Haugen.

Vannstanden under «Cato» er ventet å ca. 20 centimeter lavere enn den ble under Berit, men vindene kan bli kraftigere.

«Cato» slår ut på to måter

Prognoser for bølger kl. 13:00 25. desember Cato

PROGNOSEKART FOR BØLGER: Det er ventet kraftige bølger når «Cato» treffer allerede 1. juledag. Kartet viser bølgehøyde. Gult er bølger på 9-14 meter og grønt er 6-9 meter.

Foto: met.no

Ekstremværet i nord slår ut på forskjellige måter. Vi kan skille mellom sør for Vesterålen og nord for Vesterålen:

  • Nordland: Sørvestlig vind og pålandsvær. Det blir mest vind og bølger i Nordland sør for Vesterålen.
  • Troms og Finnmark: Fralandsvind og noe mindre bølger. Men lokalt kan det blir mer bølger enn man er vant til. Kraftig vind i fjordene.

– I Nordland er det ventet full storm sør for Vesterålen, og bølgene kan også gi skader. De er ventet å bli 8 til 11 meter og enkeltbølgene kan bli dobbelt så høye, forteller Haugen.

«Dagmar» gir mest vind

Det er Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag som får kjenne på kreftene til «Dagmar» som er ventet å treffe natt til 2. juledag.

– Folk må forberede seg på skikkelig ekstremvær. Vi venter høye bølger og høy vannstand kombinert med kraftig vind, så folk må være obs, sier meteorolog Magnar Reistad ved Værvarslinga på Vestlandet.

Det blir sterk storm langs kysten fra sørvest, men når den dreier vestlig blir det verst.

– Da slår den innover land og kan gi vindkast på 40 - 45 meter per sekund på de mest utsatte plassene, forteller Magnar.

På disse tidspunktene er vinden ventet å slå inn 1. juledag:

  • Sogn og Fjordane: Mellom klokken 20 og 23.
  • Møre og Romsdal: Mellom klokken 22 og 01.
  • Trøndelag: Mellom klokken 00 og 02.
Forventet vind "Dagmar" natt til 26. desember

PROGNOSEKART VIND: Pilene viser hvor sterk vinden er ventet å bli natt til 26. desember. Jo flere streker pilene har, desto sterkere blir vinden. Langs kysten kan du se at det blir sterk storm fra sørvest.

Foto: met.no

Sammenlikner med nyttårsorkanen

Stormsenteret beveger seg raskt i 100 kilometer i timen. Det forsterker seg på veien, og natt til mandag ligger det rett utenfor Helgelandskysten.

Mange steder vil stormen være blant de ti sterkeste i løpet av de siste 30 årene.

– Vindene til Dagmar er kraftigere enn Berit, og stormene kan minne om nyttårsorkanene i 1992. Dagmar vil ramme Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag, og den vil ta seg kraftigere opp i løpet av kvelden, sier statsmeteorolog Øyvind Johnsen til NRK.no.

Ekstremvær varsles i fire faser:

For å få bedre forståelse for ekstremværvarslingen deles den inn fire faser, fra A til D. «Cato» og «Dagmar» er foreløpig i fase B.

1. Fase A: Melding om økt overvåking før mulig ekstremvær.

Betyr at meteorologene gir situasjonen spesiell oppmerksomhet, og kontinuerlig vurderer utviklingen. Det er ennå ikke sikkert at det faktisk blir ekstremvær.

2. Fase B: Korttidsvarsel før ekstremt vær ventes å inntreffe.

Meteorologen har avgjort at det blir ekstremvær. Varselet er mer detaljert enn forutgående meldinger og oppdatering skjer minst hver 6. time. Uværet får navn.

3. Fase C: Uværet pågår.

Meteorologen sender varsel så ofte som situasjonen tilsier, men uansett minst hver 6. time.

4. Fase D: Uværet over. Opprydding og reparasjoner pågår.

Det sendes varsel når fare for ekstremt vær er over. Varselet skal informere om værutsiktene i de nærmeste døgn med tanke på oppryddinger og reparasjoner.